Rizomanija šećerne repe (Virus nekrotičnost šećerne repe)

Rizomanija šećerne repe je virusno oboljenje koje se prepoznaje po kržljavosti i bradatosti korena šećerne repe.

Vreme kada se rizomanija šećerne repe može očekivati:

Pojava rizomanije se može očekivati tokom cele sezone.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su insekti. Najčešći prenosioci virusa rizomanije su lisne vaši.

Suzbijanje:

Suzbijanje insekata koji prenose virus je jedino direktno rešenje za sprečavanje pojave rizomanije. Hemijsko sredstvo za uništavanje rizomanije ne postoji pošto se radi o virusnom oboljenju. Plodored od najmanje 5 godina između setvi šećerne repe je neophodan u slučaju pojave rizomanije na parceli ili susednim parcelama.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.