Rovac (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

 

rov1Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje od 13- 14 meseci. Prezimljava kao larva i odrasli insekt.  Rovci, tražeći topla mesta za prezimljavanje, uvlače se u stajnjak.

Način nanošenja štete: Grickanje, hrane se korenčićima. Rovac prouzrokuje izgrizotine na korenu biljaka, koje venu i suše se.

 

Očekivan preiod napada: Napadi su sporadični i zavise od stadijuma razvoja insekta.

rov2Suzbijanje: Od hemijskih sredstava mogu se preporučiti granule (Galation G-5, Mensurol) ili se uz biljke zaliva emulzijom (Dursban 48 E).

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.