Rovac kao štetočina i njegovo suzbijanje

Rovac (Gryllotalpa Gryllotalpa) je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj jedne generacije traje od 13- 14 meseci. Larve se sporo razvijaju i tokom ovog stadijuma se kreću uz majku koja ih štiti i obezbeđuje hranu. Kada se larveni stadijum okonča nastupa stadijum lutke u kom rovci dobijaju svoj karakterističan izgled.

Prezimljava kao larva i odrastao insekt. Rovci, tražeći topla mesta za prezimljavanje se često uvlače u stajnjak i kompost.

Način na koji rovac čini štetu

Hrani se korenčićima i kopa tunele kroz zemlju. Na ova dva načina rovac nanosi štetu biljnom korenu i podzemnim organima . Biljke se suše i venu usled nepovratnog oštećenja. Onog momenta kada čaure puknu odrasli rovci se raštrkaju tako svaki kopa sopstven tunel. U usevu se može primetiti takozvano „zvezdasto uvenuće“  što je karakterisitično za napad rovca.

Očekivan period napada

Na otvorenom polju napadi su sporadični i zavise od stadijuma razvoja insekta. U plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji je problem koji rovci prouzrokuju znatno zastupljeniji. Proizvodnja u zatvorenom prostoru se uzda na upotrebu stajnjaka za pravljenje hranjivih substrata tako da je pojava larvi i odraslih inekata redovna i neizbežna.

Rovac (Gryllotalpa Gryllotalpa) - larva

Rovac u zaštićenom prosotru

Rovac najveći problem pravi u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji. Pošto voli topla mesta za prezimljavanje i poleganje jaja često se može naći u organskom đubrivu i supstratu. Zemlja i organsko đubrivo koje se koristi za pravljenje supstrata često u sebi ima larve rovca.

Neretko se može naći i odrasla ženka i to je opet problem jer gde je ženka tu su i jaja. Odstraniti ženku je lako ali jaja će se ispileti i larve će početi da prave problem.

Postoji nekoliko rešenja za ove probleme:

Protresanje zemlje putem sita ili rešeta

Pre mešanja supstrata sastojci se mogu provući korz sito ili rešeto. Larve i odrasli rovci su izuzetno krupni te neće proći kroz rupice i pošto sastojci mora da budu fini spaja se dobro i korisno. Promer rupa treba da bude oko 5×5 milimetara i najlakše je uzeti građevinsku mrežicu i nju koristiti kao sito. Ovaj metod se preporučuje jer su uloženo vreme, rad i delotvornost najusklađeniji tako da se može očekivati najveći učinak po radnom satu.

Potapanje supstrata u bure ili kantu

Nakon što se supstrat zameša stavlja se u bure ili kantu punu vode. Larve jaja i odrasli insekti su lakši od vode te će nakon uginuća isplutati na površinu. Mana ove metode je što se mora čekati da se zemlja ponovo osuši kako bi se sejalo u nju i mokra zemlja je izuzetno teška za rad, dizanje i premeštanje. Ukoliko vreme nije ograničavajuć faktor onda se može korisiti ova metoda.

Hemijski tretman supstarta

Skup ali brzo deluje na larve i odrasle insekte. Često je problem naći adekvatan isekticid i to predstavlja dodatnu prepreku. Sredstvo može da bude super-delotvorno ali džabe je ako ga nema ili se retko pojavljuje u prodaji.

Metod odstranjivanja  Uloženo vreme, rad i novac Delotovornost
Sito ili rešeto Najoptimalniji odnos, nije lako ali se isplati ODstanjuje sve sem jaja
Bure sa vodom Naporan, težak rad, čeka se da se sustrat ponovo osuši. Odstranjuje sve: jaja larve i odrasle inekte.
Hemijsko sredstvo Brzo delije ali je skupo, pod uslovom da se može nabaviti Odstranjuje sve sem jaja.

Suzbijanje rovca

Na otvorenom polju značajne doprinose daje duboko oranje jer je plug u stanju da ozledi i ubije rovce tokom svog rada. U plasteničkoj proizvodnji se mora obratiti pažnja na kvaliet stajnjaka koji se korisiti. Pošto  je nemoguće znati da li se rovac uvukao u stajnjak ili ne preporučuje se prosejavanje ili potapanje stajnjaka. Propuštanjem stajnjaka kroz rešeto (sito sa velikim rupama)je dobro rešenje jer se na taj način uklanjaju larve, odrasli insekti i krupna nerazgrađena materija. Stajnjak se može bacati u bure sa vodom što dovodi do utapanja rovaca. Tečnost koja ostane u buretu se može korisiti za zalivanje gajenih biljka.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.