Šest načina da predvidite mraz

Iznenadan mraz je uvek bio poguban za biljke koje se u kasnom jesenjem i zimskom periodu nalaze u bašti i na njivi. Mraz takođe predstavlja problem i u prolećnom periodu što vinogradari najbolje znaju. Predviđanje mraza je odavno dobilo na značaju i poljoprivredne meteorološke stanice već uveliko pružaju redovne i tačne informacije o mrazu i njegovoj pojavi. Stepen sigurnosti je dosta velik i informacije koje stanice pružaju su tačne.

U slučaju da nemate kontakt sa poljoprivrednom meteorološkom stanicom ili niste uvereni da je prognoza stanice tačna postoji nekoliko pokazatelja putem kojih, vi sami, možete zaključiti da li će biti mraza ili ne.

Oblaci

Ukoliko je nebo vedro, vazduh suv i temperatura opada postoji veoma velika mogućnost da će doći do mraza. Manje su šanse da će se mraz pojaviti ako je oblačno. Oblaci služe kao štit koji sprečava toplotu  poteklu iz zemlje da ode u atmosferu i trajno se izgubi.

Povetarac

Tokom dana zemlja prikuplja tolotu iz atmosfere da bi toplotu tokom noći odpuštala nazad, što uzrokuje postepeno nakupljanje hladnog vazduha oko gajenih biljaka. Povetarac meša topao i hladan vazduh i na osnovu toga može se zaključiti da su manje šanse za udar mraza tokom noći kada je povetarac prisutan. Ovo pravilo ne važi za jači vetar.

Hladni džepovi

Hladan vazduh je gust i usled toga molekuli vazduha se gušće grupišu i dobijaju na težini. Vazduh se ponaša isto kao i voda, banana-beltsamim tim, jasno je da se teži vazduh kreće nizbrdo i nakuplja u udubljenjima. Obratite pažnju na vegetaciju koja se nalazi u uvali gde se hladan vazduh nakuplja. Biljke tokom noći odpuštaju vodu putem transpiracije koju hladan vazduh nosi sa sobom u uvalu i praćenje zamrzavanja biljaka u uvali je još jedan način prepoznavanja mogućnosti pojave pogubnog mraza.

Južna ekspozicija

Ukoliko je padina na kojoj se nalazi parcela okrenuta ka jugu onda ta ista parcela dobija više svetlosti i toplote tokom dana. Takođe se treba napomenuti da hladan vazduh putuje niz padinu i samim tim se ne zadržava na parceli. Imajući ovo u vidu jasno je da šansa za udar mraza na parceli koja je okrenuta ka jugu značajno manja nego na parcelama koje imaju istočnu, zapadnu ili severnu orijentaciju.

Drveće

Drveće pruža zaštitu od mraza tako što krošnjama sprečava odlazak toplote u atmosferu. Takođe drveće tokom noći odpušta vlagu i praćenje zamrazavanja iste može dati jasniju sliku o mogućnosti udara mraza. Bašat koja je sa tri strane okružena drvećem može da preživi dva do tri udara mraza.

Tačka rošenja

Kako temperatura tokom večeri opada vazduh ima sve manje i manje vlage dok ne dođe do zgušnjavanja vazduha i rosa se pojavi. dewpointTemperatura pri kojoj dolazi do ove pojave naziva se tačka rošenja. Kada se rosa formira temperatura se oslobađa. Ta ista toplota podiže temperaturu vazduha koja sprečava mraz tako da se može zaključiti da ukoliko je povećana vlažnost vazduha manja je šansa da će mraz udariti. Ovo je razlog zašto proizvođači uključuju prskalice kada je moguća pojava mraza. Na ovaj način dodaju vlagu u vazduh i podižu tačku rošenja.

Imajući sve gore navedeno u vidu jasno je da postoji mogućnost predviđanja mraza putem posmatranja. Jedan od navedenih pokazatelja kao sâm nije dovoljan da se sa velikim stepenom sigurnosti može zaključi da li će mraz udariti ili ne.

Treba uzeti u obzir sve znakove i ukoliko više znakova jasno ukazuje da će biti mraza akcija koju preduzimate da spasete proizvodnju će biti smislenija i delotvornija.

Za pomoć pri donošenju odlulke može poslužiti tabela:

Znak Posmatranje Da Ne
Oblaci Da li je vedro nebo? Biće mraza. Neće biti mraza.
Povetarac Da li je povetarac prisutan? Neće biti mraza. Biće mraza.
Hladni džepovi Da li je vegetacija u uvali pokazuje znake mraza? Rano upozorenje na mraz koji će zahvatiti celu parcelu. Parcela je bezbedna.
Južna ekspozicija Da li je parcela okrenuta ka jugu? Mraz će nastupiti kasnije u odnosu na druge parcele. Nije moguće koristiti samo ovaj znak kao merodavan.
Drveće Da li je parcela okružena drvećem? Manje su šanse da mraz udari. Veće su šanse za udar mraza.
Tačka rošenja Da li je povećana vlažnost vazduha? Manje su šanse za udar mraza. Šanse za udar mraza su veće.