Siva mrka pegavost stabla (Diaporthe Helianthi)

Simptomi: Pojavljuje se svake godine. Prepoznatljiva je po poligonalnim pegama na stablu. U okviru pega tkivo stabljike (kora i parenhim) se razmekšava pa se stabljike lako lome.

smps1Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 20-25°c uz obilne padavine. Prve pege se uočavaju početkom cvetanja biljaka.

Prelazni domaćini: Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i na semenu.

Suzbijanje: Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje. Predlaže se upotreba sistemičnih preparata smps2na bazi: Benzimidazola u kombinaciji sa protektivnim fungicidima Dithane i Cineb.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.