Siva mrka pegavost stabla (Diaporthe helianthi)

Siva mrka pegavost stabla suncokreta je gljivična bolst koja se javlja svake godine. Poznata je po tome što se manifestuje na suncokretu i njegovim srodnicima iz familije Asteraceae. Njena pojava nije primećena na dugim gajenim biljkama.

Simptomi sive mrke pegavosti stabla

Prepoznatljiva je po geometrijskim pegama na stablu. Pege sive mrke pegavosti stabla najčešće imaju oblik koji podseća na višeugaone poligone U okviru pega tkivo stabljike (kora i parenhim) truli, postaje mkeše i lako se lomi. Čak i da se ne polomi dolazi do oštećenja provodnih snopića i samim tim se remeti kretanje hraniva kroz biljno telo. Biljke koje prezdrave često zaostaju u poređenju sa biljkama koje nisu bile zaražene,

presek stabla koje je zaraženo sivom mrkom pegavisti

Presek stabla koje je zaraženo sivom mrkom pegavisti

Očekivano vreme pojave

Povoljna temperatura za napad gljivice je 20-25°C uz obilne padavine. Simptomi sive mrke pegavosti stabla nisu odmah vidni nego se pojava prvih pega može očekivati tek početkom cvetanja. biljaka.

Prelazni domaćini

Klice gljiva sive mrke pegavosti stabla prezimljavaju na zaraženim biljnim ostatcima koji su ostali na parceli i u semenu koje se rasulo tokom žetve. Maslačak je značajn kao prelazni domaćin. Svuda ga ima i sblizak je srodnik suncokretu. Klice mogu prezimljavati i kod njega.

Suzbijanje sive mrke pegavosti stabla

Plodored je najpoželjnija preventivna mera. Setva suncokreta na parceli gde su biljke imale probleme sa sivom mrkom pegavosti stabla može da se ponovi tek nakon tri do četiri godine. Gljivične klice će za to vreme porpasti jer nemaju koga napasti. Na ovaj način se prekida ciklus zaraze i opstanka gljivice.

Ukoliko plodored nije moguće sprovesti preporučuje se setva otpornih sorti i hibrida i uklanjaje žetvenih ostataka.

Siva mrka pegavost stabla, kao što je več pomenuto može koristiti maslačak kao dodatno utočište. Redovnom kosidbom površina koje okružuju parcelu i suzbijanjem korova se doprinosi suzbijanju ove biljne bolesti.

Hemijska sredstva za suzbijanje postoje ali mora se voditi računa sa njima.Pošto se bolest manifestuje tokom cvetanja uoptreba hemijskih sredstava može naneti štetu polenu i pčelama oprašivačima. Poželjno je izbegavati upotrebu pesticida u širokom luku a sa druge strane pažnju posvetiti preventivnim merama. Pesticidi su krajnje rešenje i u ovom slučaju koriste se samo kada su ostale mere podbacile.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.