Suva trulež (Leptosphaeria Maculus)

Suva trulež ispoljava simptome već na jesen, najčešće na listovima i to u obliku okruglih svetlih pega s crnim tačkama. Povoljni uslovi za razvoj bolesti šire je i na stabljiku na st1kojoj izaziva rak stabljike. Ovo je razlog da kod jačeg napada dolazi do poleganja useva uljane repice i prevremenog zrenja.

Vreme kada se suva trulež može pojaviti:

Pojava je moguća u ranim fazama razvoja biljke.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su uljana repica i korovi na parceli zajedno sa korovima oko parcele.

st2Suzbijanje:

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih je korova.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.