biljna bolest

Bela rđa rena (Albugo candida)

Bela rđa rena se manifestuje u vidu plikova na nadzemnim organima. Plikovi pucaju i oslobađa se bela praškasta masa spora. Može [...]

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

Kila kupusa se primećuje lako pošto zaražene biljke imaju hlorotične listove i smrde. Kada se biljka isčupa na korenu se [...]

Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae)

Crna pegavost kupusnjača se manifestuje u vidu crnih koncentričnih pega na listovima. Dovodi do prevremenog sušenja listova. Može se očekivati pri [...]

Plamenjača kupusa i kupusnjača (Peronospora parasitica)

Plamenjača kupusa i kupusnjača se manifestuje u vidu hlorotičnih pega koje vremenom postaju nekrotične pege poligonalnog oblika. Sa naličja pega uočava [...]

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]

Bela noga krompira (Thanatephorus cucumeris)

Bela noga krompira je najuočljivija na starijim biljkama. Na starijim biljkama se primećuje da je stablo pobelelo. Strukovi se suše usled poremećaja [...]

Rak krompira (Synchytrium endobioticum)

Rak krompira se manfestuje na svim organima osim na korenju. Simptomi su uočljivi u vidu tumoralnih izraštaja. Često se cela krtola [...]

Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege. Pege su [...]

Plamenjača krompira i paradajza (Phytophtora infestans)

Plamenjača krompira i paradajza se manifestuje na svim delovima biljaka osim korena. Prepoznaje se prema krupnim maslinasto zelenim pegama koje su [...]

Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]