biljna

Pepelnica apiaca (Erysiphe heraclei) opis bolesti i kako je suzbiti

Pepelnica apiaca se javlja na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji. Ima sledeće karakteristike: Simptomi se javljaju na [...]

Bela noga krompira (Thanatephorus cucumeris)

Bela noga krompira je najuočljivija na starijim biljkama. Na starijim biljkama se primećuje da je stablo pobelelo. Strukovi se suše usled poremećaja [...]

Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege. Pege su [...]

Kila uljane repice (Plasmodiophora Brassicae)

Kila uljane repice se uglavnom javlja na korenu uljane repice. Retko se javlja u prelaznom delu stabljike. Na korenu zaražene [...]

Pegavost uljane repice (Alternaria spp.)

Simptomi: Bolest se manigestuje na svim nadzemnim delovima uljane repice. Na zaraženim delovima biljke javljaju se tamnosive, do gotovo crne, [...]

Siva trulež (Botryotinia fuckeliana)

Simptomi: Bolest je najopasnija ako se manifesuje na glavici. Glavica je prekrivena sivom vlažnom navlakom koje je razgranata kao grozd. [...]

Siva mrka pegavost stabla (Diaporthe Helianthi)

Simptomi: Pojavljuje se svake godine. Prepoznatljiva je po poligonalnim pegama na stablu. U okviru pega tkivo stabljike (kora i parenhim) [...]

Siva lisna pegavost suncokreta (Septoria Helianthi)

Simptomi: Pojavljuje se svake godine. Bolest se manifestuje samo na listovima. Zaraza počinje od donjih i širi se ka gornjim [...]

Rđa suncokreta (Puccinia Helianthi)

Simptomi: Spore rđaste boje se nalaze na naličiju lista. Bolest izaziva prevremeno sušenje. Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je [...]

Antraknoza graška (Colletotrichum lindemuthianum)

Simptomi se maniestuju na svim nadzemnim delovima biljke stim da su najuočljiviji na mahunama. Bolest je prepoznatljiva po ovalnim pegama [...]

12