krompir

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]

Bela noga krompira (Thanatephorus cucumeris)

Bela noga krompira je najuočljivija na starijim biljkama. Na starijim biljkama se primećuje da je stablo pobelelo. Strukovi se suše usled poremećaja [...]

Rak krompira (Synchytrium endobioticum)

Rak krompira se manfestuje na svim organima osim na korenju. Simptomi su uočljivi u vidu tumoralnih izraštaja. Često se cela krtola [...]

Crna lisna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

Crna lisna pegavost krompira i paradajza se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Simptomi su mrke i crne pege. Pege su [...]

Plamenjača krompira i paradajza (Phytophtora infestans)

Plamenjača krompira i paradajza se manifestuje na svim delovima biljaka osim korena. Prepoznaje se prema krupnim maslinasto zelenim pegama koje su [...]

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je poznata je po tome da napada krompir. U našoj zemlji ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao odrasli [...]

Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Mlečikina vaš (Macrosiphum euphorbiae)

Mlečikina vaš je poznata je po tome da napada krompir i paradajz. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Krompirov moljac je poznat po tome da napada krompir. Ima više generacija godišnje.  Prezimljava u skladištima. Štetu pričinjavaju larve koje se [...]

Krompirova nematoda (Globodera rostochiensis)

Krompirova nematoda je poznata je po tome da napada krompir, ređe napada i paradajz. Nepoznato. Napadnuta biljka kržljavi. Lišće gubi [...]

12