patogen

Pepelnica apiaca (Erysiphe heraclei) opis bolesti i kako je suzbiti

Pepelnica apiaca se javlja na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji. Ima sledeće karakteristike: Simptomi se javljaju na [...]

Jesenja setva povrća

Jesenja setva počinje kada se sezona gajenja za mnoge poljoprivredne kulture u našem regionu privodi kraju u mesecima godine koji počinju [...]

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]

Šećerna repa (Beta vulgaris)

Šećerna repa se gaji radi dobijanja šećera iz korena. U korenu se nalazi saharoza – trščani šećer. Šećer je jedna od [...]

Lisna pegavost sirka (Exserohilum/Helminthosporium turcicum)

Simptomi: Napada listove biljke biljke. Manifestuje se u vidu prozirnih fleka koje se vremenom spajaju. Vreme napada: Letnji period. Podložnost [...]

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago Maydis)

Simptomi: Napada sve nadzemne delove biljke. Manifestuje se u vidu tumornih izraštaja. U početku tumori su beličaste boje, vremenom postaju [...]

Trulež stabla i bela plesnivost klipa (Gibberella Fujikuroi)

Simptomi: Na korenu i prizemnom delu stabla dolazi do nekrotičnih promena usled kojih se biljke lako čupaju i lome. Najznačajnije [...]

Trulež stabla i ružičasta plesnivost klipa (Gibberella Zeae)

Simptomi: Na korenu i prizemnom delu stabla dolazi do nekrotičnih promena usled kojih se biljke lako čupaju i lome. Najznačajnije [...]

Rđa kukuruza (Puccinia Sorghi)

Simptomi su vidni na zelenim delovima kukuruza obrazuju se mrke i crne kvržice. Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je [...]

Siva lisna pegavost kukuruza (Setosphaeria Turcica)

Simptomi se manifestuju u vidu vretenastih sivih pega. Pege mogu da prekriju ceo list usled čega se list suši pre [...]

12