repica

Uljana repica (Brassica sp.)

Uljana repica je bogata uljem. Seme sadrži 40-49% ulja. Rafinisano ulje je kvalitetno i može se koristiti u ljudskoj ishrani. [...]

Suva trulež (Leptosphaeria Maculus)

Suva trulež ispoljava simptome već na jesen, najčešće na listovima i to u obliku okruglih svetlih pega s crnim tačkama. Povoljni [...]

Kila uljane repice (Plasmodiophora Brassicae)

Kila uljane repice se uglavnom javlja na korenu uljane repice. Retko se javlja u prelaznom delu stabljike. Na korenu zaražene [...]

Vlažna trulež korena (Phytophthora megasperma)

Simptomi: Biljke zaražene ovim patogenom pokazuju zastoj u rastu, na njima se listovi suše i, ponekd, otpadaju, a koren ili [...]

Pegavost uljane repice (Alternaria spp.)

Simptomi: Bolest se manigestuje na svim nadzemnim delovima uljane repice. Na zaraženim delovima biljke javljaju se tamnosive, do gotovo crne, [...]

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje: U našim uslovima ima jednu generaciju [...]

Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysosocephala)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju larve [...]

Repičina pipa (Ceutorhynchus assimilis)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu i kupus. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. [...]

Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje:  Ima samo jednu generaciju godišnje. Prezimljavava [...]

Mala repičina pipa (Ceutorhyncus quadridens)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje:  Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago [...]

12