šećerna

Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mera borbe

Repina muva kao štetočina Repina muva je poznata po tome da napada šećernu repu i spanać. Ima dve do pet generacija [...]

Šećerna repa (Beta vulgaris)

Šećerna repa se gaji radi dobijanja šećera iz korena. U korenu se nalazi saharoza – trščani šećer. Šećer je jedna od [...]

Rizomanija šećerne repe (Virus nekrotičnost šećerne repe)

Rizomanija šećerne repe je virusno oboljenje koje se prepoznaje po kržljavosti i bradatosti korena šećerne repe. Pojava rizomanije se može očekivati tokom [...]

Trulež srca i korena šećerne repe (Pleospora bjerling)

Trulež srca i korena šećerne repe se manifestuje uvenućem i uginjavanjem obolelih biljaka. Patološke promene obično nastaju na sredini korena, na [...]

Plamenjača šećerne repe (Peronospora farinosa)

Plamenjača šećerne repe se manifestuje na najmlađim listovima i stablu koji poprimaju sklobučen izgled. Listovi i stablo su prekriveni crnom navlakom. [...]

Pepelnica šećerne repe (Erysiphe betae)

Pepelnica šećerne repe se manifestuje na licu i naličju listova u vidu navlake bele boje. Zaraženo lišće pri jačoj zarazi izgleda [...]

Lisna pegavost šećerne repe (Cercospora beticola)

Lisna pegavost šećerne repe se manifestuje na listovima u vidu tanke navlake sačinjene od spora gljiva patogena. Simptomi postaju vidni u [...]

Prolećna sovica (Euxoa Temera)

Prolećna sovica je poznata je po tome da napada šećernu repu. Prolećna sovica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u ljusci [...]

Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Kupusna sovica je poznata po tome da napada šećernu repu i kupus. Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava [...]

Repina nematoda (Heterodera Schachtii)

Repina nematoda je poznata po tome da napada šećernu repu. U našoj zemlji se razvijaju  dve generacije u toku jedne vegetacije. [...]

12