simptomi

Pepelnica apiaca (Erysiphe heraclei) opis bolesti i kako je suzbiti

Pepelnica apiaca se javlja na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji. Ima sledeće karakteristike: Simptomi se javljaju na [...]

Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca se manifestuje u vidu sitnih, sivih, pega koje su oivičene tamnom bojom. U sredini pega se uočava crna [...]

Plamenjača spanaća (Peronospora farinosa / Peronospora spinacea) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača spanaća se može pojaviti u ranom, jesenjem i zimskom spanaću. Plamenjača spanaća se manifestuje u vidu hlorotičnih pega na listovima. Pege [...]

Plamenjača salate (Bremia lactucae) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača salate se manifestuje već u fazi rasada kada napada mlade listove (kotiledone). Kasnije, bolest se širi od zemlje pa [...]

Bolest poleganja rasada (Phytum sp. , Rhizoctonia spp. , Fuzarium spp. , Phytophtora spp. , Sclerotinia spp.) opis bolesti i kako je suzbiti

Bolest poleganja rasada se manifestuje na mladim, tek izniklim biljkama koje se nalaze u zaštićenom prostoru, u vidu poleganja. U [...]

Krompirova nematoda (Globodera rostochiensis)

Krompirova nematoda je poznata je po tome da napada krompir, ređe napada i paradajz. Nepoznato. Napadnuta biljka kržljavi. Lišće gubi [...]

Rizomanija šećerne repe (Virus nekrotičnost šećerne repe)

Rizomanija šećerne repe je virusno oboljenje koje se prepoznaje po kržljavosti i bradatosti korena šećerne repe. Pojava rizomanije se može očekivati tokom [...]

Trulež srca i korena šećerne repe (Pleospora bjerling)

Trulež srca i korena šećerne repe se manifestuje uvenućem i uginjavanjem obolelih biljaka. Patološke promene obično nastaju na sredini korena, na [...]

Suva trulež (Leptosphaeria Maculus)

Suva trulež ispoljava simptome već na jesen, najčešće na listovima i to u obliku okruglih svetlih pega s crnim tačkama. Povoljni [...]

Antraknoza pasulja –smeđa pegavost pasulja (Colletotrichium lindemuthianum)

Simptomi se manifestuju na svim delovima biljke stim da su na mahunama najuočljiviji. Mogu se primetiti tamne pege ovalnog ili [...]

12