štetočina

Rani spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Rani spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, ugljenim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od [...]

Jesenja salata (Lactuca sativa) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Jesenja salata je jednogodišnja zeljasta biljka kod koje se za ishranu u svežem stanju koriste: listovi rozete kod lisnate salate, [...]

Krompir (Solanum tuberosum)

Krompir zauzima istaknuto mesto u ishrani ljudi, ishrani stoke i industrijskoj preradi. Kod naših naroda zajedno sa pasuljem i kupusom [...]

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je poznata je po tome da napada krompir. U našoj zemlji ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao odrasli [...]

Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Mlečikina vaš (Macrosiphum euphorbiae)

Mlečikina vaš je poznata je po tome da napada krompir i paradajz. Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća [...]

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Krompirov moljac je poznat po tome da napada krompir. Ima više generacija godišnje.  Prezimljava u skladištima. Štetu pričinjavaju larve koje se [...]

Krompirova nematoda (Globodera rostochiensis)

Krompirova nematoda je poznata je po tome da napada krompir, ređe napada i paradajz. Nepoznato. Napadnuta biljka kržljavi. Lišće gubi [...]

Repin buvač (Chaetocnema tibialis)

Repin buvač je poznat po tome da napada šećernu repu. Repin buvač ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga  [...]

Prolećna sovica (Euxoa Temera)

Prolećna sovica je poznata je po tome da napada šećernu repu. Prolećna sovica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u ljusci [...]