štetočina

Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Kupusna sovica je poznata po tome da napada šećernu repu i kupus. Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava [...]

Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac je poznat po tome da napada šećernu repu. U našim prilikama repin moljac ima 4-5 generacija godišnje. Prezimljava u [...]

Repina nematoda (Heterodera Schachtii)

Repina nematoda je poznata po tome da napada šećernu repu. U našoj zemlji se razvijaju  dve generacije u toku jedne vegetacije. [...]

Zelena breskvina vaš (Myzus persicae)

Zelena breskvina vaš je poznata po tome da napada šećernu repu i breskvu. Od proleća do jeseni se razmnožava. Prezimljava u [...]

Repina korenska vaš (Pemphigus fuscicornis)

Repina korenska vaš je poznata po tome da napada šećernu repu. Repina korenova vaš ima 8-13 generacija godišnje. Razvija se u [...]

Repina mrvica (Atomaria linearis)

Repina mrvica je poznata je po tome da napada šećernu repu i spanać. Smatra se da repina mrvica ima dve [...]

Crna repičina pipa (Ceutorhynchus Picitarsis)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada uljanu repicu. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago. [...]

Suncokret (Helianthus annus)

Značaj Suncokret je najznačajnija biljka uljarica u našoj zemlji. Preradom zrna u uljarama se dobija kvalitetno jestivo ulje. Ulje je [...]

Graškovi savijači (Laspeyrseria spp.)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva. [...]

Graškov žižak (Bruchus Pisorum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Graškov žižak prezimljava [...]