štetočina

Oštroglava žitna stenica (Aelia Acuminata)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u [...]

Žuta pšenična cecidomida – Ražana mušica (Contariana Tritici)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao [...]

Žitni pivci (Anisoplia spp.)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Za razvoj jedne generacije potrebno [...]

Žitni bauljar (Zabrus Tenebrioides)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava [...]

Žitna stablova osa (Cephus Pygmaeus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje i [...]

Žitna pijavica – Lema (Lema Melanopus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezime [...]

Smrdljivi martin (Dolycoris Baccarum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava [...]

Širokotrba žitna stenica (Eurygaster maura)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava [...]

Pšenični trips (Haplothrips tritici)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Insekt [...]

Mala zelena cikada (Cicadella viridis)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Insekt [...]