štetočina

Austrijska stenica (Eurygaster Austriaca)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada strna žita.   Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava [...]

C. Sovica (Amates C. Nigrum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava [...]

Crvena alekulida (Omophlus Lepturoides)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Nepoznat. Način nanošenja štete: Odrasli insekti se [...]

Ipsilon sovica (Agrotis ypsilon)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva [...]

Gama sovica (Autographa Gamma)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava [...]

Italijanski skakavac (Caliptamis Italicus)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu [...]

Kukuruzna sovica (Helicoverpa Armigera)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Prezimljava kao odrasla larva ili luitka. Može [...]

Ozima sovica (Agrotis Segetum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva [...]

Peščar (Opatrum Sablosum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu [...]

Rovac (Gryllotalpa Gryllotalpa)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.   Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje od 13- [...]