štetočina

Skočibube (Fam. Elateridae)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje 3-5 god. Prezimljava [...]

Veliki majski gundelj (Melolonta Melolonta)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje dve do tri [...]

Blaps (Blaps ssp)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta. Broj generacija i prezimljavanje: Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu [...]

Marokanski skakavac (Dociostaurus marocanus)

Tip štetočine: Polifagna- napada više biljnih vrsta bez obzira na srodnost. Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu [...]