Trulež korena i prizemnog dela stabla (Gaeumannomyces Graminis)

 

Simptomi:  Bolest je još poznata kao crna noga žita. Manifestuje se tk1na korenu i članku do prvog kolenca. Biljke lako poležu, lako se lome i čupaju. Napada sve vrste strnih žita.

Vreme napada: Primarna infekcija se manifestuje u jesen i počinje iz zemljišta. Sekundarna infekcija se vrši od korena do korena tokom proleća i leta.. Usled oštećenog korena biljke ne usvajaju dovoljno hraniva iz zemljišta te se zrenje ubrzava, klasovi su beličasti usled slabe nalivenosti zrna.


Prelazni domaćin:
Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija i žetveni ostatci.

Suzbijanje: Upotreba čistog, tretiranog, semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka.