Upoznajte se sa glistama

Gliste inače poznatije kao „prirodni plugovi“ su u stanju da buše kroz mekanu  i tvrdu zemlju. U slučaju da je zemlja tvrda gliste prave međusobno povezane tunele koji idu u dubinu do jednog metra. Tuneli koje gliste prave propuštaju vodu i vazduh u zonu korena i tako pomažu rast korena biljaka. Na jednom hektaru površine može se naći i do milion glista i svaka individualna glista pomaže razvoj gajenih biljaka.

Kada se odlučite za upotrebu organskog đubriva bogatog azotom  podstičete razvoj i umnožavanje glista. U slučaju da se odlučie za mineralna đubriva situacija je obrnuta. Gliste su veoma osetljive na promene kiselosti zemljišta i beže iz kiselih i zaslanjenih zemljišta.

Gliste se hrane organskom materijom. Nakon što organska materija prođe kroz glistin sistem varenja nastaju otpadci u obliku granulica tamne boje. Te granulice su jako bogate hranljivom materijom, štaviše, sadrže hranljive materije koje gajene biljke ne mogu dobiti iz drugog izvora.

gli1

Odlika kvalitenog poljoprivrednog zemljišta je prisustvo glista.

Tokom hladnog perioda godine u zemljištu se mogu naći mlade i razvijene gliste zajedno sa jajima nove generacije. Pri porastu temperature aktivnost se usporava, gliste polažu jaja i umiru. Do odprilike sredine leta većina glista je mlada ili se još nalaze u zaštitnim čaurama. Kako se temperatura smanjuje i vlažnost povećava mlade gliste postaju aktivnije, jedu više hrane i proizvode više granulica, polažu nova jaja i ciklus se nastavlja. Neprekidna aktivnost glista zahteva vlažno zemljište.

Nakon jake kiše gliste se mogu naći iznad zemlje. Glistama je
potrebna sveža voda koja im vlaži kožu dok stajaća ili kontaminirana voda tera gliste sa mesta gde se nalazi.

Gliste mogu da prežive u zemljištu koje se postepeno smrzava. Nagli mrazevi će ih pobiti. U ovom slučaju gliste možete zaštititi sa malčem ili ozimim usevom. U oba slučaja pružili ste glistama mogućnost za opstanak i čime da se hrane.

Da li ste znali da možete sami proizvoditi đubrivo uz pomoć glista? Ovaj proces je dobio naziv vermikultura i postoje selekcionisani sojevi glista i posebna oprema za njihov uzgoj. Naravno, ako ta oprema nije dostupna ili smatrate da je skupa postoji način da se to uradi sa materijalima koji su pri ruci.

Potrebno je napraviti sud dimenzija 100x60cm dubine 15cm. Najbolji materijal za ovu namenu je plastika. Mogu se koristit plastičnio sudovi, kante za smeće, drvo za izradu rama i plastična folija za unutrašnju oblogu. Potrebno je izbušiti male rupe na stranicama posude da bi se omogućio dotok vazduha. Na dnu suda potrebno je napraviti odvod zato što masa koja se u sudu nalazi mora da bude vlažna. Odvod se mora napraviti tako da gliste nemogu da pobegnu. Sud treba prekriti da bi se sprečilo isparavanje i onemogućio ulazak muva.

Sudovi se pune mešavinom mokrih novina i baštenske zemlje. Mešavina treba da bude iste vlažnosti kao u isceđenog sunđera. Gliste se mogu naći u stajnjaku, obogaćenoj baštenskoj zemlji, lejama, prodavnicama sa mamcima za pecanje itd.  Kada nakupite gliste vreme je da ih preselite u nov dom koji ste im pripremili.

Gliste hranite sa usitnjenim ostatcima voća i povrća uz dodavanje vode. Količina hrane se stalno menja u zavisnosti od broja glista. Kao pravilo smatra se da hrana mora nestati u roku od 24 sata, ukoliko se to ne desi nužno je smanijiti količinu hrane. U roku od 60 dana može se dobiti kompost poznatiji kao glistenjak koji je spreman za upotrebu.
Da bi ste sačuvali gliste za sledeći ciklus proizvodnje najbolje je

gli2

Prikaz odvajanja soja glista za sledeći ciklus proizvodnje glistenjaka.

istresti sadržaj suda na ciradu ili plastičnu foliju. Gliste će se skupiti u gomilu da bi održale vlažnost svoje kože. Kada se skupe u gomilu dovoljno je prebaciti ih u nov sud.

Kao zaključak može se izvući sledeće: proizvodnja đubriva dobijenog radom glista poznatog kao glistenjak je brži način dobijanja đubriva u odnosu na stajnjak i kompost. Koristi se organski otpad koji je nastao na doaćinstvu i samim tim se smanjuje smeće koje domaćinstvo proizvodi. Materijali koji su potrebni za izradu sudova su obilni i to se istom može reći za male stanare koji će rade volje da se usele i uživaju u obilnoj ishrani a zauzvrat, kao kiriju, davaće vam veoma kvalitetno organsko đubrivo. To zvuči kao fer trampa zar ne?

Ukoliko želite da saznate još koji nači za proizvodnju organskog đubriva u domaćoj radinosti pogledajte domaće mikrobiološko đubrivo.