Završnica tegliranja

Provera vakuumskog čepa

Kada se proces tegliranja okonča i tegle ohlade treba ih pregledati. Tegle da bi ,na oko, prošle proveru trebale da:

 • Zadrže odgovarajući slobodan prostor (luft) u sebi;
 • U teglama ne sme biti mehurića sa vazduhom;
 • Tečni deo pluta na čvrstom delu namirnice u tegli;
 • U namirnici se ne nalaze primese kao što su stabaoca, jezgra, semenke itd.
 •  

  Da bi se čepovi fizički testirali treba pritisnuti centar poklopca na dole. Ukoliko se poklopac ne pomera onda je vakuumski čep dobar. U slučaju da poklopac odskoči onda je vakuumski čep loš.

  Postoji još jedan način testiranja vakuumskog čepa a to je zt1udaranjem poklopca sa drvenom kašikom. Dobar vakuumski čep treba da proizvede odzvanjajući zvuk dok loš čep proizvodi tup zvuk.

  Ukoliko smatrate da su neke tegle loše zatvorene ili da vakuumski čep nije dobar hrana koja je u njima treba odmah da se pojede, zamrzne ili ponovo preradi.

  Čuvanje tegli

  zt2Tegele treba da se čuvaju na hladnom  i mračnom mestu na temperaturi 10-20°c. Čuvanje na većim temperaturama može uticati na promenu ukusa namirnice.

  Znaci kvarenja namirnice su sledeći:

  • Mutna i zgusnuta tečnost u tegli;
  • Promena boje namirnice;
  • Ljigava skrama na površini namirnice koja je u tegli;
  • Miris koji ukazuje na kvarenje.
  • Namirnice u teglama koje pokazuju bilo koji od ovih znakova

   kvarenja treba odmah da se bace. Nikada nemojte probati namirnicu za koju smatrate da nije bila dobro zapečaćena vakuumskim čepom.

   Ukoliko na prethodno istaknut način čuvate teglirane namirnice možete očekivati da je njihov rok trajanja godinu dana.

    

   Prethodna: Postupak vrelog tegliranja