Zelena graškova vaš (Acyrthosiphon Pisum)

Zelena graškova vaš ej poznata po tome da napada useve graška.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. Vaši garde kolonije na biljnom telu čija je svrha da pruže utočište i omoguće mladima da se brzo i nesmetano razvijaju. U jednoj koloniji se mogu naći više generacija vaši i mladi u raznim stadijumima razvoja.

Način na koji zelena graškova vaš nanosi štetu

Odrasli insekti isisavaju sokove iz tkiva lišća i stabljike i cveta. Vaši su poznate kao prenosioci biljnih bolesti. Velika je šanda da zelena graškova vaš sa sobom donese i klice patogena kao što su gljivice, bakterije i virusi. Ovo čini vaši izuzetno opasnim štetočinama jer ugrožene biljke se moraju oporavljati od napada štetoćine i biljne bolesti.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone gajenja na otvorenom polju dok je u zatvorenom prostoru napad tokom cele godine. Zelena graškova vaš je, kao i sve ostale lisne vaši, izuzetno osetljiva na hladnoću. Čim vaši osete postepen i ujednačen pad temperature napuštaju usev i pripremaju se za prezimljavanje. U zatvorenom prostoru gde je temperatura regulisana i uvek povoljna za razvoj biljaka napad vaši ne posustaje.

zelena graškova vaš-1

Suzbijanje zelene graškove vaši

Preventivne mere uključuju jesenje duboko oranje, plodored i košenje zelenih površina oko parcele.

Za suzbijanje lisnih vaši (samim tim i zelene graškove vaši) postoje mnogobrojni preparati i lako su dostupni. Mogu se upotrebiti i bioinsekticidi koji su se pokazali izuzetno delotvorni protiv njih. Poželjno je izbegavati prskanje neposredno pred i tokom faze cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena gajenih biljaka.

Recepte za napravi sam bio insekticide od paprike, lukova, koprive, kafe i opušaka možete pročitati ovde.

Za suzbijanje lisnih vaši mogu se korisiti i bubamare.

Više o pripitomljavanju i koršćenju bubamara možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.