Zelena kupusna stenica (Euridema oleracea)

Zelena kupusna stenica je poznata je po tome da napada biklje iz porodice kupusnjača (fam. Brassicaceae).

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko ispod zemlje u raznim biljnim ostacima.

Način na koji zelena kupusna stenica nanosi štetu

Štetan je odrastao insekt koji sisa sokove iz listova.

Očekivan period napada

April mesec je vreme pojave larvi. Krajem marta i početkom aprila mogu se primetiti jaja stenice na listovima. Jaja su izuzetno osteljiva i na vidnim mestima. Čim se primete treba spremati adekvatno sredstvo za suzbijanje.

Suzbijanje

Plodored je izuzetno efikasna mera borbe. Kupusnjače treba vratiti na parcelu koja je bila pogođena napadom tek nakon tri godine. Ovako se stenicama uklanja izvor hrane usled čega izumiru ili migriraju.

Duboko zimsko oranje je značajna mear borbe protiv zelene kupusne stenice. Tokom oranja zemlja se prevrće i samim tim slojevi iz dubine dospevaju na površinu. Insekti koji su se ukopali u toplo zemljište radi prezimljavanja bivaju izbačeni na površinu gde ih hladnoća ubija.

Uklanjanje žetvenih ostataka je poželjno jer će biti manje mesta na kojima stenica može da prezimi.Nije isključena mogućnost da insekt nađe slkonište među biljkama koje okružuju parcelu.

Redovna upotreba bioinsekticida se preporučuje radi rasterivanja odraslih insekata i suzbijanja larvi. Bioinsekticidi su odlični rasterivači (repelenti) i mofu se naspraviti u domaćoj radinosti. Pri upotrebi bioinsekticida neophodno je izbegavati period cvetanja i period neposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena i rasterivanja korisnih insekata

Recepte za bioinsekticid od: koprive, luka, paprike, kafe i duvana možete naći klikom na ime sredstva.

Ovim stenicama pogoduje vreme toplih i sušnih letnjih perioda. Radi signalizacije potrebe i termina suzbijanja potrebno je pratiti pojavu i brojnost larvi početkom aprila, te pojavu i brojnost larvi i imaga tokom vegetacije.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.