Zelena kupusna stenica (Euridema oleracea)

Zelena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače.

Broj generacija i prezimljavanje

Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko ispod zemlje u raznim biljnim zelena kupusna stenica 1ostacima.

Način na koji zelena kupusna stenica nanosi štetu

Štetan je odrastao insekt koji sisa sokove iz listova.

Očekivan period napada

April mesec je vreme pojave larvi.

Suzbijanje

Ovim stenicama pogoduje vreme toplih i sušnih letnjih perioda. Radi signalizacije potrebe i termina suzbijanja potrebno je pratiti pojavu i brojnost larvi početkom aprila, te pojavu i brojnost zelena kupusna stenica 2larvi i imaga tokom vegetacije.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.