Zimski spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Zimski spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama,ugljenim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od minerala u spanaću se mogu naći značajne količine kalijuma, kalcijuma i gvožđa.Zimski spanać se koristi za jelo kao varivo, salata i uspešno se zamrzava. Pri neodgovarajućem gajenju spanać nakuplja značajne količine nitrata, nitrita i oksalne kiseline koje mogu u određenim uslovima izazvati značajna oboljenja čoveka.

jelo sa spanaćem

Zimski spanać u plodoredu

 • Zbog kratke vegetacije dolazi na drugo mesto u plodoredu.
 • Dobri predusevi su: kupus, krastavac, paradajz, grašak i boranija.
 • Zimski spanać je naknadna (seje se posle useva koji se žanje u junu/julu mesecu) kultura u intenzivnom plodoredu.
 • Jako osiromašuje zemljište.

Đubrenje

Spanać jako dobro reaguje na hraniva, pogotovu na azot. Zbog osobine da nakuplja nitrate i nitrite spanać se đubri upotrebom sledećih količina čistih hraniva:

 • 50-80 kg/ha azota
 • 50-80 kg/ha fosfora
 • 100-120 kg/ha kalijuma

Navodnjavanje

Spanać je kultura koja se navodnjava 2-4 puta tokom vegetacije sa 20-30 mm vode. U praksi se sistem kap po kap pokazao kao najbolji način navodnjavanja spanaća.

Pročitajte još o sistemu kap po kap i kako ga sklopiti ovde.

Zimski spanać – Kalendar

Jul

 • Početak perioda u kome je neophodno izvršiti plitko, letnje, oranje zemljišta. Ore se na dubinu 15-18 cm stim da se dodatna pažnja mora posvetiti uklanjanju žetvenih ostatka prethodnog useva.

Oktobar

 • Početak perioda u kome je moguća predsetvena obrada zemljišta za gajenje zimskog spanaća.
 • Pred setvu spanaća u zemljište se unose 2/3 planirane količine azotnog, 2/3 planirane količine fosfornog i 2/3 planirane količine kalijumovog đubriva.
 • Ukoliko je planirana upotreba herbicida onda se pre setve u zemljište unosi herbicid. Mora se obratiti pažnja na trajnost preparata u zemljištu da ne bi došlo do kontra efekta.
 • Početak perioda u kome je moguća setva zimskog spanaća. Spanać se seje u redove sa sledećim razmacima: 30 cm razmaka između redova i 5-15 cm razmaka u samom redu. Spanać se takođe može sejati u trake, koje broje 4-6 reda, sa sledećim razmacima: 15 cm međurednog razmaka 5-15 cm u
  samom redu i 50-60 cm
 • Početak perioda u kome je moguć napad: marokanskog skakavca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime sovice, ipsilon sovice, C. sovice, gama sovice, lisnih vaši, repine muve  i repinog buvača.
 • Početak perioda u kome je moguća pojava plamenjače spanaća.

DODATAN INFO: Klikom na ime bolesti ili štetočine dobićete detaljan opis o njoj.

mlad zimski spanać

Novembar

 • Početak perioda u kome je moguća prihrana zimskog spanaća. Prihrana se vrši sa 1/3 planirane količine azotnog, 1/3 planirane količine fosfornog i 1/3 planirane količine
  kalijumovog đubriva. Prihrana se vrši kada biljka uđe u stadijum intenzivnog porasta tj. kada je obrazovanje zelene mase najjače. Period prihrane može da potraje i do oktobra meseca.
 • Pre zatvaranja redova ili posle prihranjivanja neophodno je obaviti međurednu obradu putem kultiviranja ili okopavanja.

Decembar

 • Početak perioda u kome je moguća berba zimskog spanaća. Zimski spanać se može brati ručno sa formiranih 5-6 listova i to postepeno odsecanjem listova ostavljajući neozleđen centralni deo biljke i vršni pupoljak. Mehanizovano se spanać može brati kosačicom ili kombajnom.
  Berba se vrši po suvom vremenu, s tim da se spanać mora odmah uklanjati sa sunca i već u roku od dva sata preraditi. Pri dužem zadržavanju ubranog spanaća na suncu dolazi do nitrata u nitrite i takav spanać se ne može koristiti za ishranu (posebno dece). Spanać se mora čuvati na temperaturi  1-5⁰C tri do četiri dana.