Zimski spanać (Spinacia oleracea) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Značaj

Zimski spanać se uzgaja zbog listova koji su bogati belančevinama, spa7ugljneim hidratima, vitaminima B2, B6, C, E i U. Od minerala u spanaću se mogu naći značajne količine kalijuma, kalcijuma i gvožđa.

Zimski spanać se koristi kao varivo, salata i uspešno se zamrzava.

Pri neodgovarajućem gajenju spanać nakuplja značajne količine nitrata, nitrita i oksalne kiseline koje mogu u određenim uslovima izazvati značajna oboljenja čoveka.

Plodored

 • Zbog kratke vegetacije dolazi na drugo mesto u plodoredu.
 • Dobri predusevi su: kupus, krastavac, paradajz, grašak i boranija.
 • Zimski spanać je  naknadna kultura u intenzivnom plodoredu.
 • Jako osiromašuje zemljište.
 • Đubrenje

  Spanać jako dobro reaguje na hraniva, pogotovu na azot. Zbog osobine da nakuplja nitrate i nitrite spanać se đubri upotrebom sledećih količina čistih hraniva:

  • 50-80 kg/ha azota
  • 50-80 kg/ha fosfora
  • 100-120 kg/ha kalijuma
  • Navodnjavanje

   Spanać je kultura koja se navodnjava 2-4 puta tokom vegetacije sa 20-30 mm vode. U praksi se sistem kap po kap pokazao kao najbolji način navodnjavanja spanaća.

   Zimski spanać – Kalendar

   Jul

   • Početak perioda u kome je neophodno izvršiti plitko, letnje, oranje zemljišta. Ore se na dubinu 15-18 cm stim da se dodatna pažnja mora posvetiti uklanjanju žetvenih ostatka prethodnog useva.
   • Oktobar

    • Početak perioda u kome je moguća predsetvena obrada zemljišta za gajenje zimskog spanaća.
    • Pred setvu spanaća u zemljište se unose 2/3 planirane količine azotnog, 2/3 planirane količine fosfornog i 2/3 planirane količine kalijumovog đubriva.
    • Ukoliko je planirana upotreba herbicida onda se pre setve u zemljište unosi herbicid. Mora se obratiti pažnja na trajnost preparata u zemljištu da ne bi došlo do kontra efekta.
    • Početak perioda u kome je moguća setva zimskog spanaća. Spanać se seje u redove sa sledećim razmacima: 30 cm razmaka između redova i 5-15 cm razmaka u samom redu. Spanać se takođe može sejati u trake, koje broje 4-6 reda, sa
     spa8

     Prikaz polja na kome je počelo intenzivan rast spanaća.

     sledećim razmacima: 15 cm međurednog razmaka 5-15 cm u
     samom redu i 50-60 cm

    • Početak perioda u kome je moguć napad: marokanskog skakvca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime sovice, ipsilon sovice, C. sovice, gama sovice, lisnih vaši, repine muve  i repinog buvača.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava plamenjače spanaća.
    • Novembar

     • Početak perioda u kome je moguća prihrana zimskog spanaća. Prihrana se vrši sa 1/3 planirane količine azotnog, 1/3 planirane količine fosfornog i 1/3 planirane količine
      kalijumovog đubriva. Prihrana se vrši kada biljka uđe u stadijum intenzivnog porasta tj. kada je obrazovanje zelene mase najjače. Period prihrane može da potraje i do oktobra meseca.
     • Pre zatvaranja redova ili posle prihranjivanja neophodno je obaviti međurednu obradu putem kultiviranja ili okopavanja.
     • Decembar

      • Početak perioda u kome je moguća berba zimskog spanaća. Zimski spanać se može brati ručno sa formiranih 5-6 listova i to postepeno odsecanjem listova ostavljajući neozleđen centralni deo biljke i vršni pupoljak. Mehanizovano se spanać može brati kosačicom ili kombajnom.
       Berba se vrši po suvom vremenu, s tim da se spanać mora odmah uklanjati sa sunca i već u roku od dva sata preraditi. Pri dužem zadržavanju ubranog spanaća na suncu dolazi do nitrata u nitrite i takav spanać se ne može koristiti za ishranu (posebno dece). Spanać se mora čuvati na temperaturi  1-5⁰C tri do četiri dana.