Žitna pijavica – Lema (Lema Melanopus)

Žitna pijavica – Lema (Lema melanopus) je najpoznatija štetočina koaj napada strna žita u našem regionu. Može se naći u usevima pšenice, ječma, raži, ovsa i tritikala.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Odrasli insekti prezimljavaju u ostacima šupljih stabljika žita ili drugih korovskih biljaka na parcelama i okolini. Mogu se naći ispod biljnih ostataka u zemlji. U ovo slučaju mogu se naći pri površinio zemljišta, žitna pijavica nije skolna ukopavanju na veću dubinu.

Način na koji žitna pijavica čini štetu štetu

Štete prave odrasli insekti i larve. Odrasli insekti progrizaju list  između lisnih nerava, tako da se list uzdužno cepa. Larve oštećuju list sa gornje strane i mogu se videti uzdužne pruge između lisnih nerava. Oštećeni listovi dobijaju prljavo belu boju, pri jačem napadu lisna masa se suši. Na napadnutim parcelama mogu se u primetiti manjih ili većih oaze biljaka koje su promenile boju usled napada. Oštećene biljake imaju šturo zrno i prinos je značatno smanjen.

Očekivan period napada

Odrasli insekti se javljaju u proleće tokom aprila.

Žitna pijavica - Lema (Lema melanopus) - Larve

Suzbijanje žitne pijavice

Plitko letnje oranje ili kultiviranje koje se vrši nakon žetve žitarica je delotvorno ukoliko se pažnja obrati na uništavanje i uklanjanje žetvenih ostataka. Oruđe za obradu se namesti tako da bude u stanju da čupa i izbacuje žetvene ostatke na površinu ili da ih zakopava u dublje slojeve zemljišta.

Plodored je delotvorna preventivna metoda zato što je žitna pijavica evoluirala tako da napda samo strna žita. Setvom neke druge kulture lema gubi izvor hrane i prisiljena je da napusti područije ili strada usled gladi. Preporučljivo je strna žita vratiti na parcelu koja je bila napadnuta tek nakon dve do tri godine.

Hemijsko suzbijanje se vrši ukoliko se uoči 10 – 15 odraslih jedinki na 1 m² ili jedna ispiljena larva po biljci. Najefektivnije je suzbijati odrasle jedinke pre nego što polože jaja i mlade larve. Kasniji larveni stadijumi se teže suzbijaju zbog sluzaste materije koja štiti larve od hemijskih sredstava.

Pošto se strna žita gaje kao usevi gustog sklopa prskanje je problematično i riskantno vršiti u periodu kada se žitna pijavica javlja i vrši se samo ukoliko je neizbežno. Protiv leme se mogu korisiti bioinsekticidi i repelenti.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Prskanje treba izbegavati kada je usev neposredno pred cvetanje ili je u fazi cvetanja kako ne bi bila pričinjena šteta polenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.