Žitni pivci (Anisoplia spp.)

Žitni pivci (Anisoplia spp.) su poznati po tome da napada strna žita. Mogu se naći u usevima pšenice, ječma, raži, ovsa i tritikala. Larve su izuzetno opasne jer napadaju i useve koji nisu srodni sa žitaricama.

Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj je jako spor i za razvoj jedne generacije potrebno je dve godine. Larveni stadijum traje jako dugo i obe godine prezimljava kao larva u zemljištu. Odrasli insekti, u poređenju sa larvama, kratko žive njihova glavna svrha je razmnožavanje. Hraniće se dok ne ispune svoju glavnu svrhu.

Način na koji žitni pivci nanose štetu.

Odrasli insekti izgrizaju zrna u klasu. a njihove larve jedu korenov sistem raznih okopavina koje slede iza žita. Larve izgrizaju korenov sistem. Ukoliko ne mogu da pregrizu glavni koren napadaju meke bočne korenove i njihove vrhove.

Očekivan period napada:

Odrasli insekti se masovno javljaju u periodu mlečne zrelosti useva. Usni aparat odraslog insekta nije dovoljno snažan da ošteti tvrdu semenjaču. Čim seme počne dobijati na tvrdoći jačina napada odraslih se žitnih pivaca smanjuje. čim klas pređe u stadijum voštane zrelosti nema više šanse da dođe do napada.

Larve su mnogo opasnije jer se njihov napad može očekivati uvek.

anisoplia spp.

Suzbijanje žitnih pivaca

Suzbijanje treba da bude usmereno više ka larvama a manje ka odraslim insektima. Uništavanjem larvi se smanjuje šteta i sprečava nastanak nove generacije.

Duboko jesenje oranje je delotvorno jer ranjive larve izbacuje iz tople zemlje na hladnu površinu gde se smrzavaju i odumiru.

Ukoliko dođe do pojave pivaca, hemijsko suzbijanje treba orijentisai na ivične delove polja, Ukoliko se pregledom polja ustanovi u proseku tri do pet odraslih insekata po 1m² treba početi suzbijanje. Preporučuje se upotreba insekticida koji se unose u zemljište zajedno sa semenom a dejstvo im je dovljno dugo da štite biljku od larvi u početnim fazama rasta kada je koren mekan.

Protiv odraslih insekta se mogu korisititi bioinsekticidi i repelenti. Ova sredstva se ne smeju korisiti kada je usev pred cvetanje ili tokom cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena. U slučaju žitnih pivaca ovi preparati se mogu slobodno korisititi jer je cvetanje okončano u periodu kada oninapadaju.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.