Antraknoza pasulja –smeđa pegavost pasulja (Colletotrichium lindemuthianum)

Simptomi se manifestuju na svim delovima biljke stim da su na
mahunama najuočljiviji. Mogu se primetiti tamne pege ovalnog ili ap1uglastog oblika na lišću dok se na mahunama osim pojave pega stvaraju i udubljenja tamne boje.

Vreme napada: Tokom cele vegetacije je napad moguć stim da tokom letnjih meseci posle padavina šansa za pojavu ove bolesti se uvećava usled povećane temperature i vlažnosti vazduha.

Prelazni domaćini su žetveni ostatci i zaraženo seme.

ap2Suzbijanje: Plodored sa trogodišnjom rotacijom, setva nezaraženog semena ili prethodno tretiranog semena.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.