Korovi

Obična bujad (Pteridium aquilinum)

Obična bujad je još poznata kao paprat. Na šumskim i brdskim terenima, zapuštenim ornicama i livadama. Korenov sistem je sastavljen [...]

Rastavić (Equisetum arvense)

Rastavić je još poznat kao: poljska preslica, konjorep, vretenika, štukavac, hvost, poljski kreš, cingrot. Okopavinama, lucerištima, deteliništima i povrtnjacima. Korenov sistem [...]

Običan lanilist (Linaria vulgaris)

Običan lanilist nema drugih imena koja su od značaja. Orničnim površinama. Korenov sistem je dobro razvijen, obrazuje rizome u spratovima. Stablo [...]

Konopljina vodnjača (Orobanche ramosa)

Konopljina vodnjača parazitira na biljkama konoplje, duvana, suncokreta, krompira, hmelja, mrkve, kukuruza, kupusa i grahorice. Parazitna je cvetnica. Podzemno stablo [...]

Plavoljubičasta vodnjača (Orobanche cumana)

Plavoljubičasta vodnjača je još poznata kao vodopija. Biljkama suncokreta, duvana i korovskim biljkama. Parazitna je cvetnica. Iz semena izbija tanak končić [...]

Njivska čestoslavica (Veronica agrestis)

Njivska čestoslavica se može naći u ornicama, baštama , lucerištima i deteliništima. Njivska čestoslavica - opis Korenov sistem je žiličast. [...]

Lubeničarka (Hibiscus trionum)

Lubeničarka je još poznata kao lubeničnjak. U strnim žitima, kukuruzu, soji i krompiru. Korenov sistem je vretenast. Stablo je uspravno, [...]

Običan grahor (Lathyrus aphaca)

Običan grahor je još poznat kao sjajnik. U strnim žitima, grahorici i lucerištima. Korenov sistem je vretenast. Stablo je vijugavo [...]

Obična mlečika (Euphorbia cyparissias)

Obična mlečika nema dodatnih poznatih imena Ornicama, livadama, šljunkovitim zemljištima. Korenov sistem je sastavljen iz vrlo razvijenih rizoma iz čijih [...]

Rana mlečika (Euphorbia helioscopia)

Rana mlečika je još poznata kao sitna mlečika. Ornicama, voćnjacima i vinogradima. Stablo je uspravno bez grana, ili se grana samo [...]