Prirodni preparat za ukorenjavanje rasada

Prirodni preparat za ukorenjavanje rasada

Prirodni preparat za ukorenjavanje je odlično rešenje za rasadničara. Baviti se rasađivanjem nije uopšte naivna stvar. Ulažete u rasad tako što uzmete kvalitetno seme koje posejete u već unapred pripremljen supstrat koji je obogaćen hranivima, štitite rasad od napada...

opširnije
Jogurt kao mikrobiološko đubrivo

Jogurt kao mikrobiološko đubrivo

Jogurt je dobio na značaju kao mikrobiološki preparat u biljnoj proizvodnji. Mikrobiološki preparati su postali toliko izraženi da će uskoro postati nezamislivo vršiti ratarsku proizvodnju bez njih. Tako je sa razlogom. Biološki preparati dodaju potrebnu snagu gajenom...

opširnije
Završnica sušenja

Završnica sušenja

Može se desiti da nakon okončanog sušenja na povrću dođe do pojave braonkastih pega. Ta pojava nastaje usled presušivanja i nije opasna po zdravlje. Sprečavanje ove pojave se zasniva na održavanju ujednačene temperature 50-60°c tokom sušenja namirnice. Čuvanje Sušene...

Prerada hrane sušenjem

Prerada hrane sušenjem

Načini sušenja Sušenje na suncu ,kao prvo, zahteva pokrivanje namirnica sa krpom ili nekom vrstom mrežastog poklopca koji će sprečiti napade insekata i sitnih glodara. Namirnice se moraju unositi tokom noći da bi se sprečio povratak vode usled jutarnje rose. Sušenje u...

Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca se manifestuje u vidu sitnih, sivih, pega koje su oivičene tamnom bojom. U sredini pega se uočava crna tačka. Vreme napada Optimalni uslovi za razvoj bolesti su temperature 20 – 25 °C i povećana vlaga. Prelazni domaćini Prelazni domaćin su biljni...

Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mera borbe

Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mera borbe

Repina muva kao štetočina Repina muva je poznata po tome da napada šećernu repu i spanać. Broj generacija i prezimljavanje Ima dve do pet generacija godišnje stim da je prva generacija najštetnija. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Način nanošenja štete Štetu...

Metod optimizacije đubrenja i libigov zakon

Metod optimizacije đubrenja i libigov zakon

Metod optimizacije đubrenja uzima u obzir hranidbene zahteve gajenih biljaka van takozvane "NPK" granice. Postoji mnogo zahteva koji se moraju ispuniti u cilju postizanja odličnih prinosa i gajenja lepog ukrasnog bilja. Najvažnije po biljku je pravilan način ishrane...

Kalcijum poznat kao jonski autobus

Kalcijum poznat kao jonski autobus

Kalcijum u zemljištu se lagano gubi kako protiču godine. Naš trud da svake godine obnovimo plodnost zemljišta putem unosa đubriva je redovnost na našim poljima. Nakon dugog niza godina bila je uočena pojava koja se nazvala „zakon povećanog opadanja prinosa useva“ što...

Povrtarske biljke se mogu čuvati na parceli tokom zime

Povrtarske biljke se mogu čuvati na parceli tokom zime

Povrtarske biljke su poznate po tome da zahtevaju puno sunca, vlage i toplote. Kad se zima približava malo šta ima da se radi u bašti. Jesenje oranje označava kraj radova na otvorenom polju  u tekućoj sezoni i mnogi proizvođači hladne mesece provode pripremajući...

Jesenja setva povrća

Jesenja setva povrća

Jesenja setva počinje kada se sezona gajenja za mnoge poljoprivredne kulture u našem regionu privodi kraju u mesecima godine koji počinju sa avgustom i zaključno sa oktobrom. Usevi su skinuti sa najvećeg broja parcela i u mnogo slučajeva može se smatrati da je još...