Boja kao ekološko sredstvo za rasterivanje insekata

Boja je veoma bitna u biljnom i životinjskom svetu. Boja zajedno sa zvukom i mirisom služi za davanje signala kao [...]

Karanfil (Dianthus sp.)

Karanfil spada među najstarije gajene i selekcionisane cvetne kulture, te je i danas jako popularan i masovno gajen. Postoje oko [...]

Metod optimizacije đubrenja i libigov zakon

Metod optimizacije đubrenja uzima u obzir hranidbene zahteve gajenih biljaka van takozvane "NPK" granice. Postoji mnogo zahteva koji se moraju [...]

Kalcijum pozant kao jonski autobus

Kalcijum u zemljištu se lagano gubi kako protiču godine. Naš trud da svake godine obnovimo plodnost zemljišta putem unosa đubriva [...]

Pepelnica apiaca (Erysiphe heraclei) opis bolesti i kako je suzbiti

Pepelnica apiaca se javlja na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji. Ima sledeće karakteristike: Simptomi se javljaju na [...]

Povrtarske biljke se mogu čuvati na parceli tokom zime

Povrtarske biljke su poznate po tome da zahtevaju puno sunca, vlage i toplote. Kad se zima približava malo šta ima [...]

Kompostiranje po kratkom postupku. Kako da za 30 dana proizvedete kompost.

Kompostiranje je postojalo kao praksa u mnogim domaćinstvima ali problem je uvek bio taj što je kompostu trebalo dosta vremena [...]

Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca se manifestuje u vidu sitnih, sivih, pega koje su oivičene tamnom bojom. U sredini pega se uočava crna [...]

Pčele se moraju čuvati jer nas one čuvaju od ponovnih sankcija

Pčele lagano izumiru je skorašnja vest. Sedam vrsta domaćih pčela se uvrstilo u spisak ugroženih vrsta. Ovo je veoma uznemiravajuće [...]

Zamrzavanje ovih namirnica je odličan način da ih sačuvate i poboljšate kvalitet

Zamrzavanje je jedan od najjednostavnijih načina kojim se mogu dugoročno sačuvati namirnice. Treba imati na umu postupak pripremanja namirnica za zamrzavanje da [...]