Leblebija – priručnik za gajenje

Leblebija je značajna ratarska kultura za ishranu ljudi i životinja, Korisiti se suvo zrno i slama.

U zrelom zrnu se nalazi oko 20% proteina i 65% ugljenih hidrata i 14% masti. Zrno leblebije se oduvek koristilo kao osnovna hrana iliti hlebno zrno u pustinjskim delovima severne Afrike, bliske i centralne Azije. Najčešće se koristi pržena kao krickalica ili se kuva.

Zrno je moguće koristiti za pravljeje stočne hrane. Pogodna je za sve domaće životinje. Slama leblebije se takođe može koristiti za pravljenje hrane ili se može upotrebiti u staji kao prostirka.

Leblebija ima velik agrotehnički značaj zbog sposobnosti da usvaja azot iz atmosfere (azotofiksacija) i obogaćuje zemljište istim. Izuzetno je otporna na sušu i brzo sazreva. U jednoj sezoni je moguće imati i do dve žetve.

Plodored

 • Treba izbegavati gajenje leblebije više uzastopnih godina na istoj parceli (monokultura). Poželjno je vratiti je nakon tri do četiri godine. Podložna je napadu bolesti i štetočina koje napadaju grašak, pasulj, soju i kikiriki jer su joj ove biljke najbliži srodnici. Grašak je naročito problematičan jer se rano uklanja sa parcele. Klice i larve koje su ostale u zemljištu brzo i jako napadaju usev leblebije.
 • Nije naročito izbirljva prema predusevu. Dobro uspeva posle strnih žita, okopavina đubrenih stajnjakom i drugih preduseva koji nisu iz grupe mahunarki.
 • Leblebija je odličan predusev za mnoge kulture, posebno za strna žita i lisnato povrće. Pošto se rano odnosi sa zemljišta moguće je uspešno gajiti postrne povrtarke biljke ili kukuruz za silažu. Leblebija za sobom ostavlja azot u zemljištu i dobro je posle nje gajiti useve koji razvijaju bujnu, zelenu, nadzemnu masu.

Đubrenje

Količina čistih hraniva koju leblebija zahteva je sledeća:

 • 30 kg/ha azota
 • 40-60 kg/ha fosfora
 • 40-60 kg/ha kalijuma
 • Pri gajenju leblebije se izbegava direktno đubrenje stajnjakom zato što se u stajnjaku mogu naći semena korova, klice bolesti i larve štetočina,
 • Povoljan uticaj ima đubrenje sa 1500-2000 kg/ha krečnjaka

Više o blagodetima koje donosi krečnjak možete pročitati ovde.

Kalendarski prikaz gajenja leblebije

April
Maj
 • Početak perioda u kome je moguć napada sojinog plamenca i period napada traje do kraja septembra. Takođe, period u kome je moguć napad poljske stenice, lucerkine lisne pipe, ozime sovice, ipsilon sovice, C sovice i gama sovice.
 • Prvom kultiviranju pristupa se kada biljčice imaju 8-10 cm visine. Dubina prvog kultiviranja je 10-12 cm. Nakon 10-15 dana kultivira se po drugi put. Dubina drugog kultiviranja je 6-8 cm. Treće kultiviranje se ređe primenjuje. Ukoliko se korovi mestimično jave u većoj meri , mogu se ta mesta ručno okopati ili opleviti.
 • Ukoliko se uvidi potreba za prihranjivanjem postoji mogućnost da se ova mera izvrši zajedno sa prvim kultiviranjem.
 • Postoji mogućnost izbegavanja kultiviranja tako što će se upotrebiti malč. Upotrebom malča se umanjuje šansa da se korovi upošte pojave i kao dodatna korist malč zadržava vlagu u zemljištu.
Jun
 • Početak perioda u kome je moguć napada crvene alekulide.
 • Početak perioda u kom je žetva leblebije moguća. Znaci zrelosti leblebije su pojava žuto-smeđe boje na stablu, lisu i mahunama. Zrno je u potpunosti očvrslo i suvo.

Oceniti vlažnost semena je moguće putem uradi-sam metode o kojoj možete više pročitati ovde.

Zrela leblebija

Prikaz zrelog useva leblebije koji je spreman za žetvu.

U periodu jul-avgust-septembar je moguće je moguće izvršiti još jednu setvu i žetvu leblebije. Nakon skidanja strnih žita ili sličnog useva sa parcele takođe je moguća setva leblebije. Cilkus gajenja će se završiti tačno pred period jesenjeg oranja i zemljište će biti obogaćeno azotom. Ovo je savršena prilika da se zemljište prirodnim putem obogati azotom pred setvu ozimih kultura.

DA LI STE ZNALI: Biljke koje se seju tokom leta ili tokom rane jeseni brže sazrevaju. Njihov biološki sat je tako podešen da od samog klijanja „znaju“ da nema puno vremena pre nego što zahladni. Kako bi što pre formirala seme i produžila vrstu. Biljka po ubrzanom postupku završava sve faze rasta i razvoja te letnji i jesenji usevi izgledaju zakržljalo. Nemojte se prevariti, dobijeno zrno će biti adekvatnog kvaliteta.

Oktobar
 • Pred oranje unosi se ½ ukupne količine fosfornog i kalijumovog đubriva.
 • Jesenje oranje. Ukoliko je izvršeno prvo plitko oranje potrebno je izvršiti samo jedno oranje na dubinu od 25-30 cm. Ukoliko se nije vršilo prvo plitko oranje žetvene ostatke sada treba zaorati pre nego što se pristupi oranju na punu dubinu. Ovaj postupak se može izvršiti iz dva prohoda (prvi prohod zaorava ostatke a drugi je oranje na punu dubinu) ili uz pomoć priključne mašine koja može da uklanja žetvene ostatke i ore na punu dubinu istovremeno.

Čuvanje leblebije

Seme se mora pažljivo čuvati jer se leblebija lako kvari zbog visokog procenta ulja ili ukoliko se pokvasi. Dozvoljena vlažnost semena je 12%.

Više o tehnikama skladištenja semena na gazdinstvu možete pročitati ovde