Lucerkina stenica (Adelopholoris Lineolatus)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada lucerku, soju, šećernu repu, krompir i pasulj.

lucerkina stenica 1Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve ili više generacija godišnje.   Ženka pomoću legalice napravi prorez u stabljici i u njenoj unutrašnjosti položi jaja. Na taj način prezimljava u stadijumu jajeta.

Način nanošenja štete: Odrasli insekti sisaju sokove. Sisanjem sokova, cvetovi i cvetni pupoljci se suše, venu i opadaju, a često dolazi i do deformacije listova i sušenja vršnih delova stabljika.  Pored lucerke napada šećernu repu, soju,krompir,pasulj i dr.

Očekivan preiod napada: U proleće pile se larve, koje za oko mesec dana odrastaju.

lucerkina stenica 2Suzbijanje: Optimalni rok za suzbijanje lucerkine stenice je vreme masovne pojave larvi i odraslih insekata u brojnosti od 15 – 20 primeraka po m².

Suzbijanje lucerkine stenice najefikasnije se sprovodi hemijskim tretiranjem tokom vegetacije. U tu svrhu se mogu koristiti insekticidi na bazi Lambda-cihalotrina, Deltametrina, Fenitrotiona, Fentiona, Hlorpirifosa i Malationa.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.