Lucerkina stenica (Adelphocoris lineolatus)

Lucerkina stenica je poznata po tome da napada: lucerku, soju, šećernu repu, krompir i pasulj.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve ili više generacija godišnje. Ženka lucerkine stenice pomoću legalice napravi rez u stabljici i polaže jaja unutar nje. Na taj način prezimljava u stadijumu jajeta. Ovaj vid prezimljavanja je moguć samo u usevima višegodišnjih mahunarki kao što su lucerka i detelina.

Način na koji lucerkina stenica čini štetu

Odrasli insekti sisaju sokove. Sisanjem sokova, cvetovi i cvetni pupoljci se suše, venu i opadaju. Često dolazi do deformacije listova i sušenja vršnih delova stabljika. Pored lucerke napada šećernu repu, soju,krompir,pasulj i dr.

Očekivan period napada

U proleće se pile larve, koje za oko mesec dana odrastaju.

Suzbijanje lucerkine stenice

Duboko jesenje oranje i plodored imaju efekat ukoliko su višegodišnji usevi završili svoje i uklanjaju sa parcele. U narednoj godini treba izbegavati useve koje lucerkina stenica napada kako bi joj se uklonio izvor hrane.

Optimalni rok za suzbijanje lucerkine stenice je vreme masovne pojave larvi i odraslih insekata u brojnosti od 15 – 20 primeraka po m². Suzbijanje lucerkine stenice najefikasnije se sprovodi hemijskim tretiranjem tokom vegetacije. Moguća je upotreba bioinsekticida i repelenata. Ovi preparati efikasno suzbijaju larve koje se nalaze na biljnom telu van zaklona. Svojim mirisom ova srdstva rasteruju odrqasle insekte i samim tim sprečavaju poleganje jaja. Poželjno je izbegavati prskanje dok traje period cvetanja ili period neposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzbijanje lucerkine stenice. Puštanje pataka i kokošaka u usev daje dobre rezuitate u suzbijanju ove štetočine.

Više o upotrebi živine možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.