Pasulj (Phaseolus vulgaris)

Značaj

Pasulj je osnovna hrana naših ljudi. Sa krompirom, kupusom i hlebom čini tzv. narodnu hranu. Zato se koristi za spravljanje variva, pirea i salate. Mahune se takođe koriste za varivo ili pripremljene na različite načine, kao dodatak jelima. Tražena su sirovina za konzervnu industriju.

pasulj1Belančevine pasulja sadrže sve najvažnije aminokiseline, zbog čega su biološki najvrednije u ljudskoj ishrani. Veoma važna osobina je raskuvavanje. Seme koje se brže kuva više se ceni kod potrošača i ima veću svarljivost. Dobro vreme raskuvavanja je ispod dva sata a loše je iznad dva ipo sata.

Ima velik agrotehnički značaj. Obogaćuje zemljište azotom. Pošto se ranije iznosi sa žemljišta, odličan je predusev za strna žita.

Plodored

 • pasulj2Pasulj je osetljiv na monokulturu. Uzastopnim gajenjem na istoj parceli javljaju se bolesti, posebno virusna oboljenja, kojima je pasulj inače podložan.
 • Najbolji predusevi su strna žita i okopavie, posebno krompir i kukuruz.

Količine čistih hraniva koje pasulj zahteva:

 Azota 30-50 kg/ha

 • Fosfora 80 kg/ha
 • Kalijuma 50-80 kg/ha
 • Ne đubri se stajnjakom

Kalenedar radova

 April

 • Poželjno je da se nabavi seme koje je tretirano sredstvom protiv antraknoze, bakterioze ili protiv žižka u zavisnosti od uslova koji su u parceli.
 • Dopunska obrada ima za cilj da zatvori brazde i vrši se tako da zemljište bude ravno i rastresito nakon obrade. Dubina obrade je 6-8 cm.
 • Pred setvu unosi se celokupna količina azotnog đubriva.
 • Stevi valja pristupiti odmah čim nastupe povoljni uslovi, odnosno čim temperatura zemljišta na dubini setve dostigne 12° Ovi uslovi su obično u trećoj dekadi aprila meseca. Međuredno rastojanje pasulja za zrno je 50 cm, rastojanje u redu je 6-7 cm. Posotoji mogućnos setve u dvoredne pantljike tako što se dva reda seju na rastojanju od 30 cm u dvoredu i sledeći dvored se odvaja sa 50 cm razmaka. Dubina setve je 4-6 cm.
 • Zalivanje se vrši nakon setve uz zalivnu normu od 20 mm vode po jedinici površine.
 • Početak prioda u kome je moguća pojava bele truleži pasulja.
 • Nakon setve a pre nicanja prska se herbicidima i to prema potrebi.
 • Početak perioda u kome je moguć napad: marokanskog skakavca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, ozime sovice, ipslilon sovice, c.sovice i gama sovice.
 • Početak perioda u kome je moguća pojava antraknoze pasulja, običnog mozaika pasulja i žutog mozaika pasulja.

Maj

 Jun

 • Prihranjivanje se vrši sa 1/3 planirane količine fosfornog i 1/3 planirane količine kalijumovog đubriva u momentu pred formiranje cvetnih pupoljaka.
 • Početak perioda u kome je moguć napad crvene alekulide i pasuljevog žižka.

 Jul

 • Tremin za plitku letnju obradu počinje onog momenta kada se usev skine sa parcele. Cilj ove obrade je uklanjanje žetvenih ostataka stoga dubina obrade je 15-18 cm.
 • Zalivanje se vrši u fazi cvetanja sa zalivnom normom od 20 mm vode po jedinici površine.
 • Pasulj za zrno dospeo je za žetvu kada su mahune na donjoj polovini biljke sazrele.
 • Krajem meseca počinje rok u kome je moguća berba pasulja. Berba se ne sme odlagati i treba nastojati da se obavi u što kraćem roku.

Avgust

 • Zalivanje se vrši u fazi nalivanja zrna sa zalivnom normom od 20 mm vode po jedinici površine.

 Oktobar

 • Pred duboko oranje u zemljište s unose 2/3 planirane količine fosfornog i 2/3 planirane količine kalijumovog đubriva.
 • Vrši se duboka, jesenja, obrada zemljišta. U slučaju da nije vršena letnja, plića, obrada zemljišta nužno je obradu izvršiti iz dva navrata. Prvi je da se uklone žetveni ostatci sa parcele i izvodi se tako što se ore na dubinu 15-18 cm; drugo oranje se vrši na punu dubinu 25-35 cm.

Čuvanje

Posebnu pažnju pri čuvanju pasulja mora se posvetiti zaštiti od žižka. Zrno se čuva sa manje od 14% vlage.