Oreolna pegavost pasulja (Pseudomonas syringae pv Phaseolicola)

Simptomi se manifestuju na listu u vidu nekrotičnih pega
oivičenih velikim hlorotičnim (belim) oreolom. Pege se vremenom spajaju i prekrivaju ceo list.

opp1Vreme napada: Letnji period. Podložnost napadu bolesti je veća usled rasta temperature. Letnje kiše takođe doprinose uvećanju šanse za pojavu bolesti. Navodnjavanje po visokoj temperaturi je pogodna prilika za razvoj ove bolesti.

Prelazni domaćini Prelazni domaćin su žetveni ostatci i zaraženi semenski materijal.


Suzbijanje:
Plodored, setva nezaraženog semena. Od hemisjkih opp2mera suzbijanja može se napomenuti kao delotvoran Bakarni kreč i plavi kamen.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.