Plamenjača korenovog vrata maline (Phytophtora rubi)

Plamenjača korenovog vrata maline (Phytophtorqa rubi) je izuzetno opasno gljivično oboljenje koje se javlja u zasadima maline. Ukoliko je na parceli napad jak treba staviti na razmatranje i mogućnost prestanka gajenja maline.

Simptomi

Ova vsta plamenjače se manifestuje na, kao što joj ime govori, na vratu korena. Uništava sprovodno i zaštitno tkivo koje vezuje koren i nadzemne delove biljke. Čim strada ovaj, najranjiviji deo biljke, cela biljka propada. Plamenjalča krenovog vrata maine se lako uočava. Čimse primeti da se lišće i izdanci suše i savijaju znači da je bolest već uzela maha. Prvi simptomi su bleđenje listova i postepen prelazak iz zelene u žutu pa u braon. U ovoj fazi postoji šansa da se malina spase

Vreme kada se plamenjača korenovog vrata maline manifestuje.

Pojava plamenjače korenovog vrata maline se može očekivati pri temperaturi 20-25°c sa obilnim padavinama i vodom koja se dugo zadržava oko biljaka. Na otvorenom polju bi se ovakvi uslovi mogu sresti tokom cele godine,

Izradom klimatograma moguće je predvideti sa velikom stopom sigurnosti kada će biti i koliko će trajati sušni i kišni period. Više o izradi klimatograma i kako iz njega izvući korisne informacije pročitajte ovde.

Plamenjača luka

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini plamenjače korenovog vrata maline su zemljište i zaraženi biljni ostaci. Spore gljivica se nakupljaju u površinskom sloju zemljišta i njime zaštiće mogu da opstanu dug niz godina. Insekti su takođe značajni kao prelazni domaćini. Kretanjem po zaraženim biljkama i preletanjem na zdrave dolazi do brzog i nekontrolisanog širenja plamenjače korenovog vrata maiine.

Kako se suzbija plamenjača korenovog vrata maline?

Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka i redovna kosidba zelenih površina koje okružuju parcelu je od suštog značaja kako bi se eliminisalo što više mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. Sejati luk na ocednom zemljištu a ukoliko zemljište ima problema sa zbarivanjem treba preduzeti adekvatne korake za uklanjanje suvišne vode.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.