Biljne bolesti

Pepelnica apiaca (Erysiphe heraclei) opis bolesti i kako je suzbiti

Pepelnica apiaca se javlja na svom korenastom povrću koje se kod nas gaji. Ima sledeće karakteristike: Simptomi se javljaju na [...]

Lisna pegavost apiaca (Septoria Apii / Septoria apicola)

Lisna pegavost apiaca se manifestuje u vidu sitnih, sivih, pega koje su oivičene tamnom bojom. U sredini pega se uočava crna [...]

Plamenjača spanaća (Peronospora farinosa / Peronospora spinacea) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača spanaća se može pojaviti u ranom, jesenjem i zimskom spanaću. Plamenjača spanaća se manifestuje u vidu hlorotičnih pega na listovima. Pege [...]

Viroze salate (Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus).

Viroze salate imaju specifične simptome koji zavise od vrste i sorte, faze razvoja salate i uslova sredine. Na listovima biljaka se [...]

Siva trulež salate (Botrytis cinerea) opis bolesti, mere borbe i preparati za suzbijanje

Siva trulež salate se manifestuje u obliku vodenastih pega na lisnoj dršci koje vremenom žute da bi na kraju postale sive. [...]

Plamenjača salate (Bremia lactucae) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača salate se manifestuje već u fazi rasada kada napada mlade listove (kotiledone). Kasnije, bolest se širi od zemlje pa [...]

Bolest poleganja rasada (Phytum sp. , Rhizoctonia spp. , Fuzarium spp. , Phytophtora spp. , Sclerotinia spp.) opis bolesti i kako je suzbiti

Bolest poleganja rasada se manifestuje na mladim, tek izniklim biljkama koje se nalaze u zaštićenom prostoru, u vidu poleganja. U [...]

Bela rđa rena (Albugo candida)

Bela rđa rena se manifestuje u vidu plikova na nadzemnim organima. Plikovi pucaju i oslobađa se bela praškasta masa spora. Može [...]

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

Kila kupusa se primećuje lako pošto zaražene biljke imaju hlorotične listove i smrde. Kada se biljka isčupa na korenu se [...]

Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae)

Crna pegavost kupusnjača se manifestuje u vidu crnih koncentričnih pega na listovima. Dovodi do prevremenog sušenja listova. Može se očekivati pri [...]