Rđa luka (Alternaria porri)

Rđa luka (Alternaria porri) je gljivično oboljenje koje se može pojaviti u usevima crnog luka, belog luka i praziluka na otvorenom polju i zatvorenom prostoru.

Simptomi

Bolest se manifestuje u vidu narandžastih pega na lišću.  Pege su okružene bledunjavim (hlorotičnim) prstenom. Ukoliko se bolest ne sanira na vreme pege se pretvaraju u crne plikove.

Vreme kada se rđa luka manifestuje.

Napad se može očekivati pri temperaturi 20-25°c sa obilnim padavinama i vodom koja se dugo zadržava oko biljaka. Na otvorenom polju bi se ovakvi uslovi mogu sresti od sredine aprila pa sve do berbe, Kombinacija visoke temperature i obilnih padavina u usevu stvara u usevu takozvane tropske uslove koji su savršeni za razvoj rđe luka. Rizik je veći kada se proizvodnja vrši u zatvorenom prostoru. Rđa kula se često manifestuje kao posledica preobilnog zalivanja u kombinaciji sa visokom temperautrom i lošim vetrenjem.

Izradom klimatograma moguće je predvideti sa velikom stopom sigurnosti kada će biti i koliko će trajati sušni i kišni period. Više o izradi klimatograma i kako iz njega izvući korisne informacije pročitajte ovde.

Crna pega

Prikaz crne pege na listu

Prelazni domaćini

Prelazni domaćin rđe luka je zemljište. Ovo je naročit problem prigajenju luka u zaštićenom prostoru.

Kako se suzbija rđa luka?

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se gljivici presekao lanac ishrane i u slučaju da je bilo pojave rđe luka. Dve godine ne gajenja luka na parceli koja je bila zaražena garantuju da će spore patogena rđe spontano izumreti.Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka i redovna kosidba zelenih površina koje okružuju parcelu je od suštog značaja kako bi se eliminisalo što više mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Redovna promena supstrata za gajenje je odlično i najdelotvornije rešenje za gajenje u zaštićenom prostoru.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. Sejati luk na ocednom zemljištu a ukoliko zemljište ima problema sa zbarivanjem treba preduzeti adekvatne korake za uklanjanje suvišne vode.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.