Rešavanje problema poplava u dvorištu ili bašti

Poplava je problem kojem treba da se posveti više pažnje. Svake godine ista priča, isti problem koji se gura pod tepih u nadi da će jednostavno nestati čim grane prvo sunce. Nažalost poplava je samo posledica skupa problema kojim se moramo pozabaviti. Ukoliko uspemo da rešimo te probleme nesamo da ćemo se trajno osigurati da neće više biti bara i blata koje se vuše po dvorištu, ulici i kući nego da će naša bašta biti produktivnija i lepša.

Grmi, seva, vreme se menja….

Ko je obraćao pažnju primetio je da se od 2013. godine vremenske prilike sve brže menjau. Zime postaju sve slabije a  proleća sve kišnija. Ok, kišno proleće nije ništa novo u našem klimatu ali kiša sada već preteruje. U zadnjih deset godina bili smo svedoci sve jačih i učestalijih kiša štaviše april mesec je postao izuzetno problematičan. Većina naših gajenih kultura se seje, sadi, ili rasađuje u aprilu mesecu kako bi stasale ili rodile u nekom razumnom roku za berbu. Kako bi  se setva izvršila neophoidno je da zemljište bude suvo. Džabe je sejati u blato. Dok se zemljište prosuši i bude iole spremno za setvu evo kiše opet. Odlaganje setve stavlja gajenje biljke u opasnost jer ukoliko nisu dovoljno razvijene da istrpe  sušu usev  nedvosmisleno podbacuje. Kao što vidite kada pogledate kuda uzročno-posledičan tok stvari sve češće prolećne kiše su samo kapisla koja okida celo bure baruta. Globalne klimatske promene kače i nas, nemajte sumnje u to.

Kako nastaje poplava?

Poplava nastaje kada zemljište biva prezasićeno vodom. Svako zemljište ima sposobnost da zadržava i propušta vodu i onog momenta kada se se zemljište napije vode a nije u mogućnosti da je prosledi dalje ili u dublje slojeve nastaje poplava.Svako zemljište ima svoje sebi jedinstvene karakteristike koje pomažu ili odmažu cirkulaciji i zadržavanju vode. U slučaju poplava glinovita zemljišta bogata humusom su najsklonija plavljenju tokom kišnog perioda a i van njega. Dešava se i  da dođe do poplave kada je najveća suša zato što je glina popucala usled vrućine i rezerve vode koje se nalaze u njoj i ispod nje naglo pojure na površinu.

Pošto na padavine nije moguće uticati jedino što nam je činiti je da dovedemo zemlju u tip-top formu pa kada bude poplave dočekaćemo je spremni.

Šta nam je činiti protiv poplave?

Za velike proizvodne površine se primenjuje čitav niz već odavno poznatih i utvrđenih mera i najveći problem je što niko nije mislio na male proizvodne i ukrasne površine kojih, istini na volju, kod nas ima puno.

Najlakši i najprostiji način uklanjanja vode je kopanje odvodnih kanala. Kanali mogu biti sezonski (zatrpavaju se posle poplave) ili trajni. Pretpostavimo da imate travnjak ili bašticu u dvorištu ili ispred kuće. Kanal ne bi bio nit lep nit poželjan prizor. Ukopavanjem plastičnih cevi za odvodnjavanje na 50-60cm dubine će jednom za svagda. Ove cevi se mogu naći u uradi-sam prodavnicama ili vrtnim centrima. Cevi i kanale je najbolje postaviti tako da voda koja se nakupi u njima ima gde dalje da ode. To može biti neki drugi kanal ili kanalizacija. U slučajevima kada voda nema gde da ode pravi se takozvani suvi bunar.

Suvi bunar je sud u kom se višak vode nastao usled poplave nakuplja i kasnije ručno izbacuje. Bolja je varijanta ako se ukopa neki plastični sud ili bure jer nakupljena voda nema gde dalje da ode. Suvi bunar je najbolje kopati na najnižoj tački (tamo gde se voda najviše skuplja) i odvodne cevi se mogu prikačiti na njega. Ukoliko niste u mogućnosti da koristite ili povežete cevi, nema problema jer stara dobra bušilica može da pomogne.

Kako se pravi suvi bunar?

Gornja 30cm od gornje trećine bureta se buši kao rešeto kako bi voda spontano mogla da curi u bure iz zemljišta. Moguće je obmotati bure sa spoljne strane mrežom za  komarce ili nečim sličnim kako sitan otpad ne bi upadao. Kada se bure napuni voda se može ručno odstraniti. Kad nije u funkciji bunar se samo poklopi kako se ne bi prljao.  Moguće je postaviti i više suvih bunara ukoliko primetite da jedan nije dovoljan ili da nešto sprečava protok vode kroz zemljište.

Suvi bunar

Prikaz funkcionisanja suvog bunara

Uz pomoć suvog bunara otklonićete poplavu i kao bonus napravićete sistem koji pasivno vuče vodu iz dubljih slojeva ka površini. Ovo će vam biti od neizmerne koristi u borbi protiv suše. Ukoliko imate mogućnosti možete poplavnu vodu koju donose jake kiše da uskladištite za trenutak kada vam bude bila potrebna.