Šta raditi ako izbije požar?

Požar se, nažalost, često javlja na našim njivama, voćnjacima i šumama. Letnje vreme koje je izuzetno suvo i vruće otvara sezonu požara i dovoljno je da neka budala baci pikavac  dok šeta ili kroz prozor dok vozi da pokrene katastrofu. Pravilno suzbijanje požara zahteva rad mnogih ljudi i opreme koji svoj život stavljaju na kocku kako bi obuzdali plamen. Kada se vatra ugasi ostaje da se vide samo površine koje su do skora bile plodne i pune života pretvorene u hrpe pepela. Tužan prizor.

Mnoga gazdinstva dožive bankrot ili izgore a domaćini koji su ih vodili bez posla i načina da prehrane sebe, svoju porodicu i sve ostale kojima bi taj isti prinos stigao putem trgovine i prerade. Vidi se da požar za sobom povlači ceo niz posledica koje dosežu dalje od par hektara izgorelog bilja.

Koje su preventivne mere?

Postoji samo mali broj mera koje se mogu preduzeti u cilju sprečavanja pojave požara. Kao što smo rekli jedan pikavac koji je izbačen iz automobila koji je prolazio pored parcele negde oko tri ujutru je dovoljan da pokrene požar. Postoji par mera koje se mogu preduzeti kako bi se smanjila šansa i ubrzala reakcija kada i ako požar izbije:

  • Redovno košenje i uklanjanje suvog granja. Žive biljke sadrže dosta vode u svom telu  te su znatno otpornije na plamen dok sa druge strane suva materija plane za tili čas. Redovnim košenjem se podstiče stalan  rast mladog i zelenog bilja, uklanjaju suvi i značajno iznikli nadzemni delovi. Suvo granje i šiblje mora redovno biti uklanjano iz voćnjaka i šuma jer to kada uhvati požar više nema šanse da se isti lako obuzda.
  • Organizujte redovan nadzor parcela. Dogovorite se, onako komšijski, ko će kada da nadzire parcele i gde da se postavi. Brza reakcija je ključ uspeha jer u suprotnom svi koji imaju useve ili zasade mogu da ih izgube za najmanje pola sata. Požari su  zajednički problem i zajednički se rešavaju.
  • Znajte gde su izvori vode i da li ima pumpi na raspolaganju. Reke kanali, bunari i cevovodi sa adekvatnom količinom vode za brzo gašenje požara su jedini pravi spas. Bitno j znati gde su i imati na raspolaganju tehniku za brz prenos velikih količna vode na ugroženo mesto.

Ukoliko želite da saznate kako naći pogodno mesto za bunar pročitajte ovaj članak. Ručne prenosive pumpe za vodu se mogu napraviti, jes da nisu ogromne snage ali bolje išta nego ništa. Kako se prave pročitajte ovde.

Kako suzbiti požar?

Požar se suzbija na dva načina: gašenjem i ograničavanjem.

Da se razumeo odmah – nema junačenja! Pozovite vatrogasnu službu i samo ukoliko je u vašoj moći dajte doprinos u poduhvatu kontrolisanja i gašenja.  Vatrogasna služba svakako mora doći radi vršenja uviđaja. Rezultati njihovog rada će poslužiti procenjivačima štete što vam daje osnov za nadoknade ukoliko postoji mogućnost da se one dobiju.

Gašenje je skoro pa samoobjašnjiv poduhvat. Pumpa u izvor vode, mlaz vode ka požaru. Obratite pažnju na dim i žeravice koje nosi vetar. Žeravice lete u raznim pravcima i uvek postoji mogućnost da slete i zapale nešto iza vaših leđa. Ukoliko vas okruži vatra u velikoj ste opasnosti. Držite bezbedno rastojanje od požara i ukoliko lete žeravice obratite pažnju da li se zapalilo mesto na koje padaju.

Ograničavanje požara se svodi na uništavanje dela parcele putem preoravanja, sečenja ili krčenja kako bi se prekinuo lanac paljenja i požar ograničio.

Kako bi se smanji rizik povrede vozača treba imati na umu sledeće:

  • Koristite priključnu mašinu sa najvećim mogućim radnim zahvatom
  • Plamen se izuzetno brzo širi i može brzo da zahvati traktor
  • Dim izaziva nesvesticu te vozač može da izgubi kontrolu i tako ošamućen odveze sebe direktno u požar
  • Gume traktora će prve stradati usled toplote. Ukoliko pukne guma napustite vozilo, nema mu više spasa.

U slučaju najgoreg budite spremni i pametni. Valja imati spremne pumpe i organizovati se tako da neko uvek motri na polja tokom sušnog perioda. Nema junačenja i nepotrebnih rizika jer greška može da bude kobna. Najbolje čemu se možemo nadati je da se požar neće desiti ali ukoliko se desi valja znati kako postupiti.