Klimatogram – metod predviđanja suše

Klimatogram je izuzetno korisna metoda za predviđanje suše. Uz pomoć njega moguće je predvideti koliko će trajati sušni period i koliko će suša biti jaka. Znajući ove stvari moguće je na vreme predvideti i planirati gajenje bilja u skladu sa vremenskim prilikama. Još je korisniji kao sistem za predviđanje vremenskih prilika u narednoj godini što vam pruža dovoljno vremena da se adekvatno pripremite i prevaziđete neizbežan sušni period.

Šta je klimatogram i kako funkcioniše?

Klimatogram je grafički prikaz koji za predviđanje sušnog perioda koristi samo dva podatka: temperaturu i količinu padavina. Kada se napravi grafički prikaz ova dva parametra tokom cele godine dobija se izuzetno precizan prikaz početka, kraja i jačine suše.

Suša, kao pojava, je posledica nedostatka vode i visoke temperature. Tokom sezone gajenja temperatura postepeno raste a količina padavina opada. U jednom momentu, obično u jesen, ovaj trend se obrće. Temperatura opada u količina padavina raste. Ovo ima savršenog smisla ali bez klimatograma možemo se jedino oslanjati na nagađanje i to nije dobro. Kada vidite kako klimatogram izgleda sve će vam biti jasno.

klimatogram

Prikaz klimatograma, parametara koji se koriste za njegovu izradu i rezultati koje dobijamo

Ovaj osnovni prikaz klimatograma služi da pokaže kretanje temperature i količine padavina tokom godine u regionu. Bitni su segmenti kada je temperaturna kriva viša od padavinske. Što je veći razmak između  njih tim je suša jača. Na grafikonu se vidi da maj mesec jeste sušan ali ta suša je ništa po jačini u poređenju sa julom, avgustom i septembrom gde je razmak između dve krive najveći i samim tim suša najjača.

Kako se nalaze podaci i crta klimatogram?

Podaci koji se uzimaju za pravljenje klimatograma su, po pravilu, desetogodišnji ili dvadesetogodišnji proseci temperature i padavina za region u kom se vrši merenje. Iskreno govoreći, zadnjih tri do pet godina su dovoljni za stvaranje klimatograma i stvaranja slike o sušnom periodu. Što se više godina koristi slika postaje sve jasnija. Postoji teži i  lakši način za dobijanje podataka.

Teži način…

podrazumeva stupanje u kontakt sa lokalnom meteorološkom stanicom i traženja podataka od nje; Ovaj način je precizniji jer podatke koje dobijate su vezani za vaš region gde su i izmereni. Može se desiti da dobijete već gotove proseke ili već izrađen klimatogram u zavisnosti od toga koje usluge stanica pruža;

Lakši način…

je poseta sajta republičkog hirdometerološkog zavoda (RHMZ) ili slične ustanove ukoliko je dotični region van granica Srbije. Na sajtu se može naći odeljak sa temperaturnim i padavinskim prognozama za celu godinu i svaki mesec ponaosob. Odakle njima ti podaci? I ti podaci su ništa drugo nego proseci koji su dobijeni dugogodišnjim merenjem. Problem je što sajt nudi podatke za velike regione tako da, na primer, možete dobiti podatke za južnobanatski okrug ali možda nećete naći podatke za opštinu Zrenjanin, Kovačica i Pančevo. Padavine i temperatura u selu Jabuka nisu iste kao u Uzdinu ili Tomaševcu tako da se za preciznije merenja ipak morate uzdati u lokalne stanice ali čete brzo stvoriti sliku o tome kako klimatogram, u principu, izgleda.

Unos podataka u klimatogram je jednostavan. Nakon crtanja grafikona stavlja se tačka koja odgovara određenoj temperaturi, količini padavina i vremenu. Treba napomenuti da klimatogram nije vezan samo za vremenski interval od mesec dana. Jedan mesec se može podeliti na polovine, dekade, nedelje ili dane u zavisnosti od toga šta vam najviše odgovara. Kako vreme odmiče i tačke ucrtavaju postaće moguće povlačiti linije između njih i polako pravi klimatogram. Nakon unosa svih podataka dobijen klimatogram treba da liči na prikazani. Razdaljine između linija neće biti iste ali njihovi skokovi i padovi treba da se poklope sa prikazanim.

Koje sve koristi imamo od ovog posla?

Klimatogram je kao što vidite jako koristan jer vam otvara mogućnost da unapred steknete sliku kada počinje suša, dokle će da traje i koliko će biti jaka na osnovu prethodnih iskustava. Ono što klimatogram ne može da predvidi su nagle i brze promene vrmena tokom sezone koje uključuju: grad, nagle, brze i jake kiše koje dolaze iz „babinog budžaka“. Mraz je takođe moguće predvideti uz pomoć klimatograma uprkos tome što mu je glavna funkcija predviđanje suše.

Više o klimatogramima, njihovoj upotrebi i njihovom poboljšavanju biće pisano na našem sajtu. Ovaj metod predviđanja vrmena je najjednostavniji i najpraktičniji sistem za predviđanje suše i želimo da vam pružimo sve moguće alatke uz pomoć kojih ćete uspešno gajiti bilje svake godine. Mislimo na vas!

Kako klimatogram dalje može pomoći nastavite sa čitanjem ovde.