Plamenjača paprike (Phytophthora capsici)

Plamenjača paprike (Phytophthora capsici) je gljivično oboljenje koje se može pojaviti u usevima paprike na otvorenom polju i zatvorenom prostoru.

Simptomi

Bolest se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Infekcija počinje na nadzemnom delu stabla u vidu mrke pege koja se prstenasto širi. U slučaju da prsten obavije stablo preseca se tok hranjivih materija i gornji organi se suše. Plodovi trule i suše se te izgledaju kao da ih je plamen nagoreo.

Vreme kada se plamenjača paprike manifestuje.

Napad se može očekivati pri temperaturi 20-25°c sa obilnim padavinama i vodom koja se dugo zadržava oko biljaka. Na otvorenom polju bi se ovakvi uslovi mogu sresti od sredine aprila pa sve do berbe, Kombinacija visoke temperature i obilnih padavina u usevu stvara u usevu takozvane tropske uslove koji su savršeni za razvoj mikroorganizama.

Izradom klimatograma moguće je predvideti sa velikom stopom sigurnosti kada će biti i koliko će trajati sušni i kišni period. Više o izradi klimatograma i kako iz njega izvući korisne informacije pročitajte ovde.

Plamenjača paprike (Phytophthora capsici) na stablu

Plamenjača paprike (Phytophthora capsici) na stablu

Prelazni domaćini

Najznačajniji prelazni domaćini su voda za zalivanje i stajaća voda. Takođe se mogu pomenuti i korovi koji pružaju utočište klicama plamenjače paprike tokom sušnih i hladnih dana. Izvestan broj klica se može naći i u zemljištu.

Kako se suzbija plamenjača paprike?

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se presekao lanac ishrane i u slučaju da je bilo pojave plamenjače paprike. Dve godine ne gajenja paprike na parceli koja je bila zaražena garantuju da će spore patogena plamenjače spontano izumreti.
Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka i redovna kosidba zelenih površina koje okružuju parcelu je od suštog značaja kako bi se eliminisalo što više mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. Sejati papriku na ocednom zemljištu a ukoliko zemljište ima problema sa zbarivanjem treba preduzeti adekvatne korake za uklanjanje suvišne vode.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.