Kukuruzna sovica (Helicoverpa Armigera)

Kukuruzna sovica (lat.: Helicoverpa Armigera) je polifagna štetočina što znači da napada veliki broj biljnih vrsta.

Gusenice i moljci slični su autohtonim pupoljcima i manjim pupoljcima. Oni se mogu razlikovati samo pomoću mikroskopa.

Ova štetočina ima širok spektar domaćina i može napasti sve ratarske kulture, posebno kukuruz, suncokret, pamuk i lucerku. Vrsta se takođe povremeno može naći na ispaši na glavama pšenice i ječma. Mogu naneti štetu lišću, cvetovima i mahunama na repici.

Gusenice napadaju sve faze rasta biljaka. Hranjenje stabljikama i lišćem retko je obimno. Gusenice mogu oštetiti sadnice jedući završne pupoljke, ali u naprednijem rastu, larve će napasti sve nadzemne delove biljaka, uključujući mahune i seme.

Najviše štete naprave krajem proleća i leta kada se hrane plodnim delovima i semenjem biljaka. Na mahunama i / ili glavama semena mogu se uočiti rupe ili oštećenja od žvakanja.

Kvalitet zrna se takođe može značajno smanjiti.  Gusenice jedu sve veće količine semena i biljnog materijala dok rastu i stvaraju sve više štete. Poslednje dve faze rasta čine preko 90% njihove ukupne potrošnje hrane.

Larva kukuruzne sovice

Kako izgleda kukurna sovica

Odrasle jedinke – leptiri – imaju raspon krila od 30-45 mm i svetlo su smeđe do crveno-smeđe boje sa brojnim tamnim mrljama. Zadnja krila su bleda sa tamnom trakom duž donje ivice.

Larve dostižu 40 mm dužine i mogu postojati znatne varijacije boja koje uključuju nijanse braon, zelene i narandžaste. Sve boje obično imaju tamne trake duž tela i kvrgavu kožu sa retkim krutim krupnim dlakama. Ličinke imaju bele dlake oko glave i crne dlake duž tela.

Broj generacija i prezimljavanje

Prezimljava kao odrasla larva ili lutka. Može da ima jednu do sedam a najčešće su dve generacije godišnje. Aktivnost larve se povećava u toplijim uslovima, a aktivnost larvi i prihranjivanje prestaju kada temperature padnu ispod 12 °C.

Kako kukuruzna sovica nanosi štetu

Kukuruz: leptiri polažu jaja na vrh klipa, pa se tu i uočavaju i prva oštećenja ispiljenih gusenica. Većinom se hrane na svili.

Paprika: gusenice prvo oštećuje list, potom pupoljak i cvet, a najveću štetu prouzrokuju hraneći se mesnatim delom ploda i semenom. Hrane se unutrašnjosti ploda. Na mestu ubušenja javlja se vlažna trulež.

Kukuruzna sovica - odrasla jedinka

Očekivan period napada

Prva generacija larvi izašlih iz jaja javlja se tokom maja-juna, druga tokom jula-avgusta, a treća u septembru. Leptiri izlaze krajem aprila i u maju.

Kako se suzbija kukuruzna sovica / zaštita bilja

Zaštita i suzbijanje trebaju se obaviti pre ubušivanja gusenica u generativne organe. Takva svojstva imaju Piretroidi, kombinacije Piretroida i Organofosfata.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se sa stručnjakom za zaštitu ili fito farmaceutom.