Kukuruzna sovica (Helicoverpa Armigera)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje: Prezimljava kao odrasla larva ili luitka. Može da ima jednu do sedam a najčešće su dve generacije godišnje.

 

ks1Način nanošenja štete: Na kukuruzu: leptiri polažu jaja na vrh klipa, pa se tu i uočavaju i prva oštećenja ispiljenih gusenica. Većinom se hrane na svili. Na paprici: gusenice prvo oštećuje list, potom pupoljak i cvet, a glavne štete prouzrokuju hraneći se mesnatim delom ploda i semenom. Hrane se unutrašnjosti ploda. Na mestu ubušenja javlja se vlažna trulež.

Očekivan preiod napada: Prva generacija larvi javlja tokom maja-juna, druga tokom jula-avgusta, a treća u septembru. Leptiri izlaze krajem aprila i u maju.

 

ks2Suzbijanje: Suzbijanje treba obaviti pre ubušivanja gusenica u generativne organe. Takva svojstva imaju Piretroidi, kombinacije Piretroida i Organofosfata.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.