Običan mozaik pasulja

Simptomi se manifestuju na listu u vidu bledozelenih sklobučenih i naboranih listova koji zaostaju u porastu ili se nenormalno omp1razvijaju. Može doči do opadanja cvetova i kržljanja mahuna.

Vreme napada: Tokom cele vegetacije je napad moguć.

Prelazni domaćini su žetveni ostatci ukoliko se kao predusev gajio pasulj ili vigna, detelina, žuti zvezdan, lucerka i lisne vaši koje su prenosilac zaraze.

Suzbijanje: Plodored, setva nezaraženog semena. Od hemisjkih mera suzbijanja može se primeniti sredstvo za suzbijanje biljnih omp2vaši. Pošto je žuti mozaik virusno obolenje ne postoji sredstvo za direktno uništavanje virusa.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.