Pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus)

Pasuljev žižak je najpoznatija štetočina koja napada ovu mahunarku u našem regionu.

Broj generacija i prezimljavanje

Štetu pričinjavaju larve. Prezimljuje kao odrasli ineskt, ređe kao larva, obično u skladištima i na skrovitom mestu. Broj generacija godišnje se ne može utvrditi zato što je skladišna štetočina.

Način na koji pasuljev žižak čini štetu

Napad počinje u polju kada su mahune u stadijumu mlečne do voštane zrelosti. Odrasli insekti pasuljevog žiška polažu jaja u semena. Iz jaja se kasnije, u skladištu, razvijaju larve koje se hrane pasuljem, odrastaju, polažu jaja i time proizvode novu generaciju.

Očekivan period napada

U polju se može očekivati napad kada mahune prelaze iz mlečne u voštanu zrelost. U skladištu se napad može očekivati uvek.

Suzbijanje pasuljevog žiška

Pasuljev žižak je usko specijalizovana (monofagna) štetočina koja sem pasulja ne dira druge biljke. Isključenje pasulja iz plodoredne šeme. Vraćanje pasulja na parcelu gde je bilo napada žižka je moguće tek nakon tri godine. Rizik od ponovnog napada se mnogostruko smanjuje i jedini prenosioc u ovom slučaju je žižljivo seme

Osnovna preventivna mera je setva semena koje nije zaraženo pasuljevim žiškom i samim tim se sprečava nastanak nove generacije.

Pre unošenja pasulja u skladište preporučuje se fumigacija skladišta koja ima za cilj da gasom pobije sve štetočine na skrivenim mestima.

Suzbijanje odraslih isekata pasuljevog žižka se može vršiti bioinsekticidima i repelentima. Redovna primena ovih sredstava daje najbolje rezultate. Svojim mirisom rasteruju insekte i samim tim sprečavaju leganje jaja na mahune.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Prskanje sintetičkim insekticidima namenjenim za direktno suzbijanje pasuljevog žiška je najdelotvornije u fazi početka razvoja mahuna.

Postoji mogućnost upotrebe insekata predatora.

Više o pripitomljavanju korisnih insekta možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.