Veliki majski gundelj (Melolonta melolonta)

Veliki majski gundelj (Melolonta melolonta) je polifagna štetočina poznata po tome da napada velik broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj jedne generacije traje dve do tri godine. Prezimljava u svim stupnjevima razvoja. Najčešća zimska skloništa su žetveni ostatci, korvi koji okružuju parcelu i gusto samoniklo bilje.

Način na koji veliki majski gundelj čini štetu

Odrasli gundelji prave štetu u šumarstvu,voćarstvu i ratarstvu tako što brste lišće dok njihove larve oštećuju podzemne organe. Pri visokoj brojnosti odrasli insekti  mogu izazvati potpunu golobrst.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati kada populacija gundelja postigne veliki broj koji ih tera na migraciju. Služba za upozoravanje je dužna da prati populaciju i obaveštava o mogućim pojavama rojeva.

Veliki majski gundelj (Melolonta melolonta) - larva

Suzbijanje velikog majskog gundelja

Lokalizovano subijanje se može primeniti na neproizvodnim površinama. Ukoliko se primeti velik broj jedniki primena insekticida je poželjna pre nego što gundelji počnu sa migracijom.

Upotreba dimnih zavesa oko proizvodnih povšina se koristi ukoliko se zna da roj dolazi iz iz kog pravca se očekuje nalet.

Ptice love ove insekte pmoguće je upotrebiti ih za trebljenje velikog majskog gundelja na neproizvodnim površinama. Obezbeđivanjem adekvatnog staništa za ptice omogućava se trebljenje mnogih insekta koji predstavljaju opasnost po useve. U samom usevu moguće je pustiti živinu.

Više o živini i njenoj ulozi u suzbijanju insejata možete pročitati ovde

Zaoravanje žetvenih ostataka smanjuje brojnost larvi u zemljištu tako što će sam plug da pobije velik broj larvi gundelja. One koje prežive bivaju izbačene iz tople zemlje na hladnu površinu gde stradaju usled izmrzavanja.

Hemijske mere za suzbijanje larvi podrazumevaju unošenje insekticida zajedno sa semenom ili setvu tretiranog semena. Protiv odraslih insekta se mogu koristiti bio-insekticidi i bio-repelenti. Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje i period cvetanja useva kako ne bi došlo do oštećenja polena i rasterivanja korishnih insekata-oprašivača.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.