Italijanski skakavac (Caliptamis Italicus)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

is1Broj generacija i prezimljavanje: Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta.

 

Način nanošenja štete: Grickanje, hrane se lisnom masom. Leteći insekt.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivai kada populacija skakvaca postigne veliki broj koji ih tera na migraciju. Služba za upozoravanje je dužna da prati populaciju i obaveštava o mogućim pojavama rojeva.

is2Suzbijanje: Mogu se preporučiti preparati na bazi Karbarila i Fentrotiona;  Hlorpirifos je vrlo delotvoran.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.