Italijanski skakavac (Caliptamis Italicus)

Italijanski skakavac (Caliptamis Italicus) je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. Prezimljava u žetvenim ostatcima i samoniklom bilju. Mesto koje insekt bira za prezimljavanje nije bitno zato što je italijanski skakavac u stanju da nađe hranu bilo gde.

Način na koji italijanski skakavac čini štetu

Hrani se zelenom lisnom masom i izuzetno je proždrljiv. U stanju je da izgrize biljno telo do te mere da samo stablo i lisni nervi jakih gajenih biljaka kao što su kukuruz suncokret i sirak ostanu netaknuti.

Očekivan period napada

Napad se može očekivati sano kada populacija italijanskog skakvaca postigne toliki broj da tera jedinke na migraciju usled nedostatka hrane. Kod nas do sada nije bilo invazije rojeva skakavaca ali adekvatni koraci se preduzimaju, za svaki slučaj. Služba za upozoravanje je dužna da prati populaciju i obaveštava o mogućim pojavama rojeva. Takođe se vrši lokalizovano suzbijanje u područijima gde opasnost formiranja roja postoji.

Italijanski skakavac (Caliptamis Italicus)

Suzbijanje italijanskog skakavca

Ptice se prve staraju da populacija skakavaca u divljini bude pod kontrolom. Ptice se takođe mogu orisiti za suzbijanje insekta na proizvodnim površinama.

Više o upotrebi živine za suzbijanje insekata možete pročitati ovde. 

Italijanski skakavac mrzi neprijatne mirise i to je prvi zgodan način rasterivanja rojeva. Pravljenje dimne zavese putem paljenja žetvenih ostataka, guma ili smeća će naterati roj da promeni pravac kretanja. Bio-insekticidi, pogotvu bio-repelenti su delotvorni jer oni svojim mirisom smetaju italijanskom skakavcu.  Ova sredstva su takođe delotvorna protiv mnogih insektata i larvi koji čine štetu nadzemnim delovima gajenih biljaka.

Recepte za bioinsekticide koji sami možete naraviti od: paprike, lukova, koprive, kafe i cigareta možete saznati klikom na priložene linkove.

Bio-insekticide i bio-replente nije preporučljivo koristiti u fazi cvetanja i neposredno pred cvetanje. U ovim fazama upotreba ovih sredstava može oštetiti polen i rasterati korisne insekte oprašivače.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.