Crvena alekulida (Omophlus Lepturoides)

Crvena alekulida (Omophlus Lepturoides) je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Broj generacija je nepoznat zato što crvena alekulida uvek i lako nalazi hranu kako u usevima tako i u samoniklom bilju. Ovo joj omogućava populaciji štetočine da uvek bude prisutna i da se redovno razmnožava dok vremenski uslovi dozvoljavaju.

Prezimljava u žetveneim ostatcima i samoniklom bilju koje okružuje parcelu.

Način na koji crvena alekulida čini štetu

Odrasli insekti se hrane cvetovima i mekanim plodovima gajenih biljaka.

Očekivan period napada

Crvena alekulida (Omophlus Lepturoides) - larva

Ukoliko su plodovi mekani kao naprimer paradajz, krastavac grožđe i voće štetočina ih može oštetitit. Sa izuzetkom mekanih plodova ova štetočina napda cvet i tek formiran plod jer je mekan. Crvena alekulida nije u stanju da progrize kroz zaštitnu opnu ploda koja je iole očvrsla.

Suzbijanje crvene alekulide

Kvalitetna obrada zemljišta je dobra preventivna mera. Dubokim jesenjim opranjem je moguće iz tople zemlje izbaciti na hladnu površinu insekte koji su se spremili za prezimljavanjem. Na ovaj način štetočina strada usled smrzamanja.

Letnje oranje posle žetve žitarica isto da je dobre rezultate. Uklanjanjem žetvenih ostataka štetočini se smanjuje broj mesta na kojima crvena alekulida može da prezimi i traži zaklon od elementarnih nepogoda.

Upotreba preparata zavisi od gajene kulture i izuzetan oprez je nužan. Prskanje insekticida kada je biljka u fazi cvetanja je izuzetno rizično jer može da strada polen a mogu da stradaju i oprašivači. Baš kada je narizičnije prskati crvena alekulida se javlja. Kod samooplodnog bilja moguće je primeniti bio-insekticide ili repelente pre nego što nastupi cvetanje. Isto važi i za zaštitu sočnih plodova.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.