Crvena alekulida (Omophlus Lepturoides)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERABroj generacija i prezimljavanje: Nepoznat.

Način nanošenja štete: Odrasli insekti se hrane cvetovima i plodovima gajenih biljaka.

Očekivan preiod napada: U periodu cvetanja gajene kulture.

Suzbijanje: Kvalitetna obrada zemljišta kao preventivna mera. Upotreba preparata zavisi od gajene kulture.

ca2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.