Peščar (Opatrum Sablosum)

Peščar napada velik broj biljnih vrsta i to ga čini polifagnom štetočinom.

Broj generacija i prezimljavanje

Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta.

Način na koji peščar nanosi štetu

Larve žive u zemljištu i nanose štete podzemnim organima gajenih biljaka. Odrasli insekti su aktivni u proleće i hrane se mladim biljkama.

 Očekivan period napada:

U rano proleće, obično treća dekada marta, pojavljuje se na poljima. Pri masovnoj pojavi može da napravi ozbiljna oštećenja.

Suzbijanje peščara:

Preventivna mera na koju se može računati je jesenje oranje. Izbacivanjem odraslih insekta iz tople zemlje na hladnu površinu može se suzbiti dosta jedinki putem smrzavanja.

Ukoliko je poznato da ima peščara u parceli poželjno je koristiti insekticidom tretirano seme kako bi se suzbile larve.

Odrsali insekti se mogu suzbijati uz pomoć živine. Preporučljiva je upotreba pataka kako bi se izbegla/smanjima šteta na gajenom bilju.

Više o žvini kao istrebljivačima insekta i korova možete saznati ovde.

Primena bio insekticida je dobro rešenje za rasterivanje odraslih insekta i larvi ukoliko se pojave na površini zemljišta ili biljnom telu. Bio insekticidi se mogu napraviti u domaćoj radinosti sa materijalima koji su pri ruci. Neophodno je izbegavati period pred cvetanje i kada je biljka u cvetu kako ne bi došlo do oštećenja polena. U slučaju peščara ova prepreka nije toliko izražena ali, opet treba voditi računa pri upotrebi hemijskih sredstava.

Više o bioinsekticidima na bazi paprike, luka, koprive, kafe i cigareta možete pročitati putem ponuđenih linkova.

Ukoliko dođe do masovne pojave nema drugog izbora sem tretiranja useva jakim insekticidom. Kako do ovog momenta ne bi došlo treba se koncentrisati na suzbijanje larvi. Pošto su larve najaktivnije tokom marta meseca plodored bi mogao da se uoptrebi za lišavanje peščara izvora hrane. Usevi koji se tek seju u aprilu treba da zauzmu mesto u plodoredu i za svaki slučaj bi bilo poželjno da je i to seme tretirano insekticidom.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.