Peščar (Opatrum Sablosum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje: Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta.

pes1Način nanošenja štete: Larve žive u zemljištu i nanose štete podzemnim organima gajenih biljaka. Odrasli insekti su aktivni u proleće i hrane se mladim biljkama.

Očekivan preiod napada: U rano proleće, obično treća dekada marta, pojavljuje se na poljima. Pri masovnoj pojavi može da napravi ozbiljna oštećenja.

 

pes2Suzbijanje: Preporučuje se preparat na bazi Hlorpiriofosa, Hlorpirifos+Cipermetrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.