Ozima sovica (Agrotis Segetum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

os1Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu.

Način nanošenja štete: Prvi larveni stupanj se hrani lišćem, ostali stupnjevi se hrane podzemnim delovima biljke, stoga naziv podgrizajuće sovice.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivati tokom cele sezone.

os2Suzbijanje: Najefektivniji način upotrebe insekticida je kada su larve u prvom stupnju i hrane se lišćem. Preporučuje se upotreba preparata na bazi Hlorpirifosa.

Pre upotrebe preparata detaljno pročijenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.