Skočibube (Fam. Elateridae)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje: Razvoj jedne generacije traje
3-5 god. Prezimljava u stadijumu larve ili odraslog insekta.

sb1Način nanošenja štete: Štete na gajenim kulturama nanose larve (žičnjaci) koje žive u zemljištu. Najveće štete nanose larve veće od 1 cm (mogu narasti i do 3 cm) na okopavinama, krompiru i korenastom povrću. Štete nanose hraneći se korenjem biljaka, nekad oštećuju seme i pregrizu klicu, ubušuju se u krtolu krompira, koren šargarepe i drugog korenastog povrća.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivati tokom cele godine i najizraženiji je kada su korenovi gajenih biljaka mekani. U slučaju da se gaje korenaste i krtolaste kulture napadi larvi su mogući od setve do berbe.

sb2Suzbijanje: Unošenje insekticida tokom setve, setva tretiranog semena. Preporučuju se preparati na bazi: Hlorpirfosa (Primidex Forte 6,5 G). Upotreba bio-pesticida.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.