Skočibube (fam. Elateridae) – Žičnjaci

Skočibube (Fam. Elateridae) – žičnjaci su grupa polifagnih štetočina koje napadaju veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj jedne generacije skočibuba traje 3-5 god. Prezimljava u stadijumu larve ili odraslog insekta.

Način na koji žičnjaci čine štetu

Štete na gajenim kulturama nanose larve skočibuba poznate kao žičnjaci. Larve žive u zemljištu i najveće štete nanose one veće od 1 cm (mogu narasti i do 3 cm). Najčešće napadaju okopavinske useve krompir i korenasto povrće. Štete nanose hraneći se korenjem biljaka, nekad oštećuju seme i u nekim slučajevima mogu da progrizu semenjaču. Redovno se ubušuju se u krtole krompira, koren šargarepe i drugog korenastog povrća.

Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele godine i najizraženiji je kada su korenovi gajenih biljaka mekani. U slučaju da se gaje korenaste i krtolaste kulture napadi larvi su mogući od setve do berbe.

Skočibube (fam. Elateridae) - Žičnjaci - odrastao insekt

 Suzbijanje skočibuba i žičnjaka

Plodored se može upotrebiti s’tim da korenasto-krtolaste kulture treaba izbegavati 3-4 godine. Setvom kultura koje imaju čvrstu semenjaču kao što su kukurz, soja, žitarice. Ukidanjem lako dostupne hrane larve stradaju usled gladi.

Duboko oranje daje svoj doprinos ali nije metod u koji se može položiti puno poverenje. Najpreporučljivije je orati u periodu kada noćne temperature padaju ispod 8ºC. Larve skočibuba koje plug izbaci iz tople zemlje na hladnu površinu stradaju usled naglog smrzavanja.

Unošenje insekticida tokom setve ili setva tretiranog semena se pokazala kao jedina efikasna direktna mera borbe protiv žičnjaka do sada.

Što se tiče odraslihskočibuba one se mogu suzbijati preparatima koji su namenjeni za prskanje useva. U obzir dolazi i upotreba bio-insekticida i bio-repelenata. Preporučljivo je izbegavati upotrebu ovih sredstava kada je usev u fazi cvetanja ili neposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena i kako se ne bi ugrozili korisni insekti-oprašivači.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.