C. Sovica (Amates C. Nigrum)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

cs1Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu.

Način nanošenja štete: Hrani se lišćem u svim stupnjevima razvoja.

cs2Očekivan preiod napada: Napad se može očekivati tokom cele sezone.

 

Suzbijanje: Preporučuju se preparati na bazi Alfa-cipermetrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.