C.Sovica (Amates C. Nigrum)

C.Sovica (Amates C. Nigrum) je polifagna štetočina i napada veliki broj gajenih ratarskih i povrtarskih kultura.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu.

Način na koji C.Sovica čini štetu

Insekt se hrani lišćem u svim stupnjevima razvoja. Larve su izuzetno proždrljive i u stanju su da izazovu golobrst. Odrasli insekti nisu toliko proždrljivi ali su u stanju da se razmnožavaju što ih čini opasnijim od larvi.

Očekivan period napada

 

Napad se može očekivati tokom cele sezone zato što su larve i odrasli insekti uvek prisutni. Može doći do preplitanja generacija.

C.Sovica (Amates C. Nigrum)

Suzbijanje C.Sovice

Plodored nije izuzetno efikasna preventivna mera. Pošto je C.Sovica štetočina koja napada više raznih gajenih kultura.   Jedino što se može preporučiti je izbegavanje gajenja bujnih lisnatih kultura kao što su kupusnjače i šećerna repa.

Jesenje oranje se može preporučiti kao efikasna mera suzbijanja larvi C.Sovice koje su spremne za prezimljavanje. Izbacivanjem larvi iz tople zemlje na hladnu površinu će se postarati da velik broj jedinki strada usled izmrzavanja.

Upotreba bionsekticida i repelenata dolazi u obrzir pri suzbijanju C.Sovice. Larve su naročito ranjive na dejstvo bioinsekticida i redovno prskanje je ključ uspeha. Neophodno je izbegavati period kada je gajena kultura u fazi cvetanja i peroid eposredno pred cvetanje kako ne bi došlo do oštećenja polena. Osim što suzbijaju larve bioinsekticidi svojim, za inskete neprijatnim, mirisom teraju odrasle jedinke i samim tim ih sprečavaju da se hrane i polažu laja u usevu. Ove insekticide je moguće napraviti i čuvati na gazdinstvu i korisiti po potrebi.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Ukoliko je napad izuzetno jak upotreba sintetičkih (hemijskih) sredstava za direktno suzbijanje je nizbežna.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.